Weg van eenzaamheid

De ‘feestdagen’ liggen inmiddels achter ons. Het echte leven is weer begonnen. Volgens onze cultuur, hadden de afgelopen weken het toppunt van gezelligheid moeten zijn. Veel eten en drinken met familie en vrienden en het jaar nog eens bespreken. Maar vooral vieren dat wij het zo fijn hebben met elkaar. Ook al is dat door het jaar heen helemaal niet zo geweest, is er veel onrust binnen de familie en zijn er broers en zussen die elkaar niet willen spreken. Maar nee, rond kerst en oud & nieuw moeten we ineens gezellig doen met elkaar.

Een nieuw jaar ligt voor ons. Een jaar vol met mogelijkheden op verbetering, een nieuwe start. Maar jij hebt de moed verloren. Jij weet al dat het komende jaar net zo gaat zijn als het afgelopen jaar, en het jaar daarvoor. Jouw familie is vooral een toneelstuk richting de buitenwereld. Voor de schermen het ideale gezin, achter de schermen veel pijn en gebrokenheid.

Juist tijdens de feestdagen heb je misschien wel een enorme eenzaamheid gekend. Je had misschien geen familie die echt naar je omkeek of vrienden die jou hebben uitgenodigd. De rest van het jaar is dat ook zo, het is alleen pijnlijker als het op instagram lijkt alsof de rest van de wereld het wel gezellig heeft tijdens het kerstdiner.

Weet dat jij lang niet de enige bent. Elk onderzoek onder studenten en jongeren laat keer op keer zien dat een groot deel ontzettend eenzaam is. De oplossing die velen zoeken, en jij misschien ook wel, is niet te vinden in studentenverenigingen, sport of Netflix. Afleiding, nog meer mensen of plat vermaak zijn niet in staat de leegte in ons te vullen.

Als wij ons alleen voelen is het verleidelijk te kijken naar onze eigen verlangens. Toch zijn dat vaak menselijke verlangens. Voor een duurzame en echte oplossing zullen wij moeten kijken naar wat het probleem is. Wij kunnen wel steeds meer mensen en genot in ons leven betrekken, maar het is slechts symptoombestrijding omdat het probleem niet wordt aangepakt. Van nature zijn wij zondig en ervaren wij een scheiding tussen God en ons. De afwezigheid van genoeg lieve mensen is niet het probleem, de áánwezigheid van ons zondige hart wel.

De afwezigheid van genoeg lieve mensen is niet het probleem, de áánwezigheid van ons zondige hart wel.

Zonde weerhoudt ons van een relatie met de Vader en bemoeilijkt relaties met andere mensen op aarde. Pas als wij sterven aan onszelf en aan de zonde, en een nieuw mens worden door bekering en wedergeboorte kunnen wij goede relaties aangaan. Wij moeten erkennen dat zowel de wereld als wijzelf gevallen zijn in zonde. En dat wij dus een Verlosser nodig hebben Die de zonde op Zich heeft genomen.

1 Johannes 1:7 zegt het volgende:
Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Wanneer wij de zonde afleggen, tot bekering en geloof komen, pas dan kunnen wij in het licht wandelen. Alleen dan kunnen wij gemeenschap hebben met God en elkaar. Jezus is de enige hoop om gered te worden en de enige hoop om gemeenschap te vinden die werkelijk vervult.

Jezus is de enige hoop om gered te worden en de enige hoop om gemeenschap te vinden die werkelijk vervuld.

Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt” (Johannes 17:24)

Jezus bidt dit tot de Vader. Jezus wil dat wij mensen bij Hem zijn. Niet omdat Jezus eenzaam is, maar zodat wij de heerlijkheid van Jezus kunnen zien. En juist die heerlijkheid vervult ons met blijdschap en kan de eenzaamheid wegnemen.

Als je eenzaam bent, keer je tot Jezus. Breng jouw zonde bij het kruis en ontvang de Heilige Geest. Zoek vervulling in het licht bij de heerlijkheid van God en dan zul je gemeenschap vinden. Dan kan het jouw gebed zijn dat jij bij Jezus mag zijn om Zijn heerlijkheid te zien.

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.” (Kolossenzen 3:1-4)