Wil jij de vrienden die je nodig hebt?

Hij is vaak het onderwerp van gefluister.”Oh, daar komt hij aan – pak je Bijbels er maar bij.” “Geen wonder dat niemand hem uitnodigt voor lunch; hij kan nooit eens gewoon een normaal gesprek voeren.” “Ik kan niet genieten van het spel zonder ondertussen een miljoen vragen te krijgen over mijn wandel met de Heer en worstelingen met de zonde.”

Hij is serieus over heiligheid, bezorgd om de zielen van zijn vrienden en toegewijd om hen te helpen Jezus met heel hun hart na te jagen. Hoewel Salomo hem de genegen vriend noemt (Spreuken 27:9), wordt hij vaak buiten gelaten in de wildernis van christelijke bijeenkomsten om sprinkhanen en wilde honing te eten.

Hij spreekt met urgentie, hij spreekt met nuchterheid, hij zegt dingen die anderen niet zeggen. Hij laat christenen op borgtocht gaan en de grappenmakers vragen op hun gemak: “Waarom zo serieus?” Zijn naam is Ernst.

Een vriend met de naam Ernst
Hoewel hij de ziel het meest goed doet, wordt Ernst vaak beschouwd als overdreven serieus, overdreven direct en in het geheel te geestelijk. Hij ruikt sterk naar Christus – een stank voor de wereld en zelfs aanmatigend voor sommige neusgaten in de kerk. De wereld is beledigd door hem, en gelovigen zullen hem slechts kort verdragen. Zonder een plek om zijn hoofd te laten rusten, kan hij een van de meest eenzame mensen op aarde zijn.

Maar ik moedig je aan, geliefden, om de Ernsten in jouw omgeving te omarmen om ten minste vier redenen.

  1. Omdat ze van je houden op manieren zoals velen dat niet doen

Soms kan de serieuze vriend onhandig direct zijn. Hij kan de waarheid spreken zonder liefde. Hij kan buiten de grenzen gaan, of gewoon fout zitten. Maar vaak houdt hij van je op manieren zoals niemand anders.

Omdat hij meer van je ziel houdt dan van het vertroetelen van je gevoelens, omdat hij gelooft dat hemel en hel echt zijn en de tijd kort is, zal hij het zwaard van Gods woord tegen je ziel-vernietigende zonde keren en je voortdurend blijven confronteren.

Hij zal je, voor jouw welzijn, verwonden (Spreuken 27:6). Als niemand anders kan worden vertrouwd in het vertellen van de waarheid, kan hij dat wel. Hij helpt je om de man of vrouw te zijn die God wil dat jij bent, door jou te slijpen – op tijden en manieren die jou ongemakkelijk laten voelen (Spreuken 27:17). Wanneer alle anderen hun grappen hebben verteld, hebben gelachen en naar huis zijn gegaan, staat deze vriend naast jou ​​om oorlog te voeren – zelfs wanneer het voelt als tegen jou – voor je eeuwige welzijn.

Bedenk dat de vriend die het meest van je houdt, het meest om je ziel zal geven.

Bedenk dat de vriend die het meest van je houdt, het meest om je ziel zal geven. Plaats geen duisternis voor licht en licht voor duisternis, bitter voor zoet en zoet voor bitter. Broeders die geboren zijn voor de dag van tegenspoed (Spreuken 17:17), zijn vrienden die genoeg van je houden om serieus met je te zijn. Liefde zie je in verschillende vormen op allerlei momenten, maar de hoogste vorm van liefde, zoals onze Meester ons liet zien, is niet minder dan Ernst.

  1. Omdat jij ze nodig hebt

Niet veel mensen in de hemel zullen daar kunnen komen zonder serieuze vrienden. Als ik hoor hoe de schrijver van Hebreeën de noodzaak van een oprechte gemeenschap bespreekt, durf ik niet te concluderen dat dit optioneel is:

Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God; maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken,  opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. (Hebreeën 3: 12-14)

En opnieuw,

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. (Hebreeën 10: 23-25)

Deze vrienden vermanen je wat betreft de gevaren van ongeloof. Deze vrienden controleren hun agenda’s en zolang die ‘vandaag’ aangeeft, roepen ze je op om je te bekeren en te geloven. Zij weten dat alleen zij die volhouden tot het einde gered zullen worden (Kolossenzen 1:23), en voor zover zij het kunnen helpen, zullen zij je niet laten sterven. Ze zijn een burcht tegen Satan en zijn plannen: een Samwise om je te vergezellen naar Mordor, een Ron en Hermione om te strijden tegen Voldemort, een Jonathan om je te beschermen tegen Sauls speer.

Deze vrienden houden rekening met jou, kennen jou, hebben oog voor jou. En zij verlangen ernaar jouw genegenheid voor Christus aan te wakkeren (Hebreeën 10:24).

  1. Omdat zij jou nodig hebben

Het lichaam heeft Ernst nodig, en Ernst heeft het lichaam nodig.

Hoewel iedereen serieus zou moeten zijn, zal niet iedereen zoals Ernst zijn. De kerk bestaat uit verschillende leden en elk lid heeft de anderen nodig (1 Korinthiërs 12: 14-26). En zoals het oog niet tegen de hand kan zeggen: “Ik heb je niet nodig”, kan het lichaam dit ook niet tegen Ernst zeggen – of hij tegen hen. De meest ernstige heeft behoefte aan de bijzonder genadige, gastvrije, geduldige, gulle en hoopvolle – en andersom hebben zij hem nodig. De kerk zou een vreemd wezen zijn als het allemaal ogen, oren of Ernsten waren.

  1. Omdat het wegduwen van hen, het wegduwen van Christus kan betekenen

Misschien, als we eerlijk zijn, duwen we dierbare Ernst weg, omdat we ons comfortabel voelen met de hoeveelheid spiritualiteit die we hebben en helemaal niet meer willen. Onze stijve arm en bittere grappen komen niet hoofdzakelijk voort uit Ernst zijn vergeefse pogingen tot liefde, maar onze slecht werkende liefde voor Christus. Misschien houden we niet van herinneringen aan ons te wereldse leven. Misschien willen we onze stiekem geaccepteerde zonden helemaal niet doden. Misschien verachten we de helderheid van het licht van deze vrienden omdat het de duisternis in ons blootlegt. Misschien is de manier waarop zij leven in tegenspraak met het kleine leugentje dat we onszelf zijn gaan vertellen: ik kan een volgeling zijn van Jezus en een vriend van de wereld.

Of misschien willen we meer van Jezus en zijn we jaloers op Ernst. Waarom zou onze Vader meer geven aan onze broer of zus dan aan ons? Hij lijkt zo gelukkig, zo vrij van de wereld. Hij lijkt al met één been in de hemel te staan. Waarom is hij gezegend met een dieper niveau van gemeenschap met onze Redder dan dat wij dat zijn?

Dus, we kunnen pruilend op de grond gaan liggen in wat voelt als christelijke vodden en kijken naar onze broer, wandelend in zijn veelkleurige jas. Misschien zonder een put en slavernij, maar toch zullen we hem grijpen met onze handen van jaloersheid door roddelen, buitensluiten en sarcasme. Blijken we dan een moorddadige broer te zijn, zoals Kaïn? Pas op, de zonde staat aan de deur.

Heb hem ernstig lief

Wat onze reden ook mag zijn, we moeten de mensen die het meest ernstig en serieus bezig zijn met de dingen van God niet behandelen met minachting; we mogen de beste aardse vriend van onze eeuwigheid niet minachten. Bedank ze liever. Bied je excuses aan. Wees meer zoals zij.

Als je deze vrienden niet hebt (want die kunnen tegenwoordig zeldzaam zijn), bid dan voor hen. En nodig de broeders en zusters in je leven uit om ernstiger met je te zijn. Begin door serieuzer met hen te zijn. Vaak is er één persoon nodig om dieper te gaan, om anderen te laten volgen.

Ware vrienden, net zoals ware vreugde, zijn nooit minder dan ernstig over dingen die het waard zijn om ernstig over te zijn. Hoewel ze niet altijd de vrienden zijn die we willen, zijn ze wel altijd de vrienden die we nodig hebben.

Bron: desiringGod.org