Word volwassen!

Heel vaak leerde en onderwees Jezus Zijn discipelen. Waarom? Net zoals op school werden de discipelen voorbereid voor hun taken. Onderwijs is nodig voor geestelijke groei. Het is nodig om volwassen en actief als christen in de wereld te staan.

Om het doel van geestelijke groei in ons leven te begrijpen moeten we helder hebben waarom God de mens op de aarde geschapen heeft en wat de taak van de mens is. God wil dat de aarde vol is van mensen als beelddrager van Hemzelf, zo heeft Hij ons geschapen. Maar sinds de zondeval is de aarde bezet door de duivel. God wil de mens gebruiken om die bezette aarde weer vol te maken van Hemzelf.

Beelddrager worden gaat niet vanzelf. In onze maatschappij is onderwijs en opleiding van belang voor het vormen van wie wij zijn. Datzelfde proces van onderwijs, training en oefening laat God ons geestelijk doormaken. Om Gods taak te volbrengen zullen we eerst leeg van onszelf moeten worden. Daarna kan God ons vullen met Zijn karakter: de Vrucht van de Geest. Het gaat niet in eerste instantie om te leren wat goed of kwaad is, maar we moeten leren wat het verschil is tussen dood en Leven (vrucht). Welke handelingen brengen Leven in ons voort?

Sommigen denken dat we na ongeveer tachtig jaar op aarde de eeuwigheid nodig hebben om uit te rusten. De Bijbel spreekt er juist over dat we in de eeuwigheid taken krijgen. Dus onze huidige opleiding is ook voor onze taken in de toekomst. Dat proces in ons leven is eigenlijk het belangrijkste wat God in en met ons doet. Als dat proces helder voor ons is, kunnen we allerlei dingen die in ons leven gebeuren veel beter een plaats geven. Onze ‘waarom’-vragen krijgen dan heel vaak een antwoord of blijken eigenlijk niet meer relevant te zijn.

Een opleiding bestaat uit theorie en praktijk en dat geldt ook voor onze geestelijke groei. We zullen continu op God afgestemd moeten worden om Zijn theorie en praktijk te leren. God wil met ons Zijn plannen delen en ons erbij betrekken, maar wel op Zijn manier, volgens Zijn principes. Daarom zal het doel nooit de middelen heiligen.

Voor het groeien op Gods fundament Jezus, hebben we dus bouwstenen en principes nodig. Het ‘wat’ en ‘hoe’ in ons handelen is voor God heel belangrijk. God kon aan het volk Israël Zijn daden (het ‘wat’) laten zien, aan Mozes kon God Zijn wegen (het ‘hoe’) laten zien: “Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekend gemaakt, aan de nakomelingen van Israël Zijn daden” Psalm 103:7 (HSV). Bouwstenen als stille tijd, wapenrusting en gehoorzamen zijn onmisbaar om verder te groeien. In dit alles is gehoorzaamheid aan God de sleutel tot geestelijke groei.

Veel mensen geloven dat God ons neemt zoals we zijn.

Veel mensen geloven dat God ons neemt zoals we zijn. Dat klopt. Toch lijkt het wel dat we achter deze wijsheid een punt zetten. Maar dat doet God niet. Hij accepteert ons zoals we zijn, maar Hij wil niet dat we zo blijven. Hij wil dat we geheel anders worden. Hij repareert ons niet. Gelukkig doet God het veel radicaler: Hij vernieuwt ons. In dat proces leren we dat we van binnen zondaar zijn en daarom zondigen. Gelukkig heeft God daar een oplossing voor. Ontdekkend leren we Hem te danken, vrede met Hem te hebben, Zijn voeding te nemen en onszelf geheel aan Hem te geven.

In dat geestelijke groeiproces hebben we Gods leiding nodig. God geeft algemene opdrachten voor ieder mens, dat is Zijn absolute wil. Ook geeft God ons vaak Zijn toestemming als we Hem om leiding vragen. Zijn absolute wil moeten we doen, waar Hij Zijn toestemming voor geeft mogen we doen. God geeft op verschillende manieren leiding in ons leven. Onder andere door Zijn Woord, door innerlijke leiding, door omstandigheden of via een andere bovennatuurlijke weg. Iedereen begrijpt dat niet elk van deze manieren hetzelfde gewicht van belangrijkheid heeft.

Het resultaat van dit proces is dat God de ruimte krijgt in ons leven en daardoor Zijn karakter kan plaatsen in ons. Ons ‘DNA’ wordt vernieuwd. Zijn vrucht wordt in ons leven openbaar. Soms zien we de aspecten van Zijn vrucht als gaven waar we God om mogen vragen. Maar het zijn geen gaven (meervoud), het is vrucht (enkelvoud). Vrucht ontstaat door bevruchting. Zijn vrucht is een soort ‘all inclusive’-pakket, niet allerlei losse elementen.

Heel vaak zijn we zo in en met ons eigen wereldje bezig dat we het wel fijn vinden dat God er in ons leven bijkomt als iets extra’s. Ons hele leven blijft hetzelfde, maar dan met Jezus erbij. Iedereen begrijpt dat God het zo niet bedoeld heeft. Hij wil ons erbij hebben. Dan wordt God het middelpunt van ons leven. Wij zijn niet meer ons eigen middelpunt. God wil ons leren wat het verschil is tussen het hebben van licht of de Lichtbron als middelpunt. We zijn blij met het licht in ons leven, maar God zal ons leren dat de Lichtbron veel belangrijker is. We letten er niet alleen op wat God geeft, zoals licht, maar veel meer op wie Hij is, de Lichtbron.

Gods plan om de aarde vol met Zijn beeld te maken gaat nog even duren. We krijgen hier op aarde onze opleiding voor onze taken in de eeuwigheid. Gods Koninkrijk zal pas beginnen als Jezus terugkomt. God wil ons nu, in ons huidige leven, klaarmaken om in de toekomst Zijn taken te kunnen uitvoeren.