Zijn we eerlijk over schaamte?

Een tijdje geleden kreeg ik een berichtje van een stagiaire van een bekend christelijk jongerenplatform. Ze wilde graag met me in contact komen, om mij te interviewen over het onderwerp schaamte. Aan de telefoon vertelde ze mij dat het in het volgende blad zou gaan over schaamte. Om het onderwerp onder de aandacht te brengen wilde ze over een aantal christenen die zich schaamden voor hun geloof, en een aantal die zich juist niet schaamden, een stuk maken. Omdat ik hoofdredacteur en oprichter van Godgericht.nl ben en open mijn geloof belijd, wilde ze mij graag interviewen. Na wat twijfel en overleg liet ik haar weten dat ik het wel wilde. De afspraak werd gemaakt en ik bereidde me voor op het interview. Toch zou het interview het blad nooit halen.

Je vraagt je misschien af: ‘ga je nou een jongerenplatform zwart maken omdat je verhaaltje hun blad niet heeft gehaald?’. Dan is mijn antwoord: Nee, dat ga ik niet doen. Het maakt mij namelijk niet zoveel uit dat het niet in het blad komt, bovendien vermoedde ik van tevoren al dat mijn verhaal het blad niet zou halen. Nee, ik heb dit artikel geschreven omdat ik de afwijzing van mijn verhaal tekenend vind voor hoe onze generatie (kerkelijke en christenjongeren) kijkt naar een onderwerp als schaamte en hoe lastig we confrontatie kunnen verdragen.

Het interview
Daar straks meer over. Eerst terug naar de dag van het interview. De stagiaire vertelde mij dat de deadline diezelfde middag was en dat ik het artikel dus binnen een paar uur ter controle kon verwachten. Ik had de vragen van tevoren opgestuurd gekregen en had me dus goed voorbereid. Hieronder vind je het interview en wat ik ongeveer geantwoord heb (als in: dit stond op m’n papier, maar ik wilde niet als een robot overkomen, dus misschien dat ik het net iets anders en uitgebreider heb uitgesproken).

Kan je me uitleggen wat je precies doet?
Ik ben Laurens Pruis en ik ben hoofdredacteur van Godgericht.nl en studeer daarnaast aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Waarom doe je wat je doet – waarom ben je dit gaan doen?
Door de jaren heen ben ik erg fan geworden van een aantal Bijbelgetrouwe Engelstalige websites die fantastische artikelen, preken en andere content produceren. Toch miste ik zoiets in Nederland. In Nederland kende ik eigenlijk geen soortgelijk bijbelgetrouw christelijk platform. Eerst dacht ik: wie ben ik om dat te gaan beginnen? Maar uiteindelijk, na veel gebed, denken en overleg heb ik uiteindelijk besloten om het toch maar gewoon zelf op te zetten.

In ons magazine hebben we het over schaamte; heb jij je ooit geschaamd voor je geloof?
Ja, absoluut. Voordat ik me echt bekeerde schaamde ik mij wel voor mijn geloof. Ik ging wel naar de kerk en kon daar wel de goede antwoorden geven, maar tegelijkertijd leefde ik vol in de wereld. In mijn vriendengroep deed ik alles wat God verboden heeft en bovendien schaamde ik me daar voor dat label ‘christen’, dat ik vanuit m’n ouders met mij meedroeg.

Hoe komt het dat je je nu niet meer schaamt?
Op een gegeven moment heb ik me daadwerkelijk bekeerd. Ik kwam erachter dat Jezus Christus van je vraagt om Hem aan te nemen als Verlosser én Heer van je leven. Als je Jezus Christus wilt volgen kun je niet van twee walletjes blijven eten. Het is alles of niets bij Jezus Christus. Ik bekeerde me en sinds mijn bekering schaam ik mij, door het werk van de Heilige Geest, niet meer voor mijn geloof (m’n antwoord was langer, maar het kwam hierop neer).

Wat wil je aan lezers die zich schamen voor hun geloof meegeven?
Nou, ik denk dat de reden dat veel jongeren zich schamen voor hun geloof is dat ze van twee walletjes eten. Ze willen Jezus Christus wel als Verlosser, als ticket naar de hemel, maar niet als Heer. Ze leven in de wereld en als de wereld, maar tegelijkertijd claimen ze christen te zijn. Ze staan niet radicaal voor wat ze geloven en schamen zich, en dat hebben anderen door. Juist dan zullen ze je niet serieus nemen en je uitlachen, maar veel erger nog: Jezus Christus zal zich ook voor jou schamen en je misschien zelfs uitspugen (Op 3:15-16)! Daarom zou ik ze willen meegeven: bekeer je! Bekeer je tot Jezus Christus, neem Hem aan als je Verlosser en Heer van je leven. Dan zul je vervuld worden met de Heilige Geest en zul je zien dat je zo vol raakt van Christus dat je je niet meer zult schamen, maar niets anders kunt dan over Hem vertellen.

Na het interview vertelde de stagiaire mij dat het item die middag nog wel gecontroleerd moest worden door de hoofdredacteur. Maar, zo verzekerde ze mij, het was toch wel 99% zeker dat mijn verhaal (inclusief een shout-out naar onze website!) gewoon in het blad zou komen. Ik twijfelde niet aan haar oprechtheid, toch leek het me vrij stug.

En dat vermoeden bleek terecht. Die middag (de middag van de aangegeven deadline) mailde ze me dat het wat langer ging duren en dat ze me de dag erna het stuk zou toesturen. Toch kreeg ik die dag, en de dagen erna, helemaal niets binnen. Ik besloot de week erop maar even een mailtje te sturen. Weer een aantal dagen later kreeg ik reactie: “Sorry voor het late antwoord! We hebben er een tijdje over na moeten denken en moeten wikken en wegen tussen verschillende verhalen en we hebben toch voor een ander verhaal gekozen. Toch vinden we het heel tof dat je alsnog de tijd nam om ons te woord te staan en misschien komt je verhaal nog een andere keer goed van pas!”

Schaamte en confrontatie
Zoals gezegd denk ik dat de afwijzing van mijn antwoorden tekenend is voor hoe onze generatie tegenover schaamte en confrontatie staat. Ik ben het met je eens dat het antwoord op de laatste vraag scherp is. Ik ben het ook met je eens dat, als jij je een keer schaamt voor Jezus, je niet direct verloren gaat. Toch waarschuwt de Bijbel ons niet voor niets heel duidelijk voor schaamte. Als jij je nog schaamt voor Hem is dat echt iets waar je aan moet werken in gebed en misschien met andere, volwassenere, christenen.

Maar terug naar onze generatie als geheel. Ik denk dat we tegenwoordig zwemmen in onderwerpen als schaamte en twijfel. We praten er veel over, bevestigen elkaar in hoe lastig het ook eigenlijk allemaal is en plaatsen mensen die zich niet schamen op een voetstuk. Begrijp me niet verkeerd: het is goed om dit soort onderwerpen onder de aandacht te brengen. Maar het probleem is dat we die gesprekken vaak voeren zonder dat we geconfronteerd willen worden. We willen wel beter zijn, maar niet beter worden. En dus blijven we hangen in de huidige staat. We weigeren om kritisch naar onszelf te kijken en komen niet verder dan het verheerlijken van hen die geen twijfel hebben en zich niet schamen. We willen best zo zijn, maar niet zo worden. We weigeren eerlijk te kijken naar de oorzaak.

We weigeren om kritisch naar onszelf te kijken en komen niet verder dan het verheerlijken van hen die geen twijfel hebben en zich niet schamen.

De oorzaak van schaamte
Nu is de vraag: is het echt waar dat de oorzaak van schaamte een onbekeerd hart is? Niet altijd. Maar is het dan wel terecht dat ik hun lezers wilde oproepen tot bekering? Ik denk van wel. Ten eerste omdat, zoals ik aangaf, schaamte vaak komt doordat we ons eigenlijk niet echt hebben bekeerd. We willen gewoon graag naar de hemel, maar willen ons leven niet opgeven en Jezus Christus niet echt volgen. Daarom schamen we ons aan beide kanten voor ons dubbelleven: in de kerk voor onze zondige levensstijl, en in de wereld voor ons geloof. De tweede reden dat ik denk dat een oproep tot bekering terecht is, is omdat de Bijbel heel duidelijk is. Lees onderstaande teksten maar eens:

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. (Rom 1:16)

Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God. (2 Tim 1:8)

Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. (Lukas 9:26)

Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen. (Markus 8:38)

Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. (Openbaring 3:15-16)

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Mattheus 7:21)

De oplossing
Ik hoop dat als jij je schaamt voor je geloof, je eerlijk durft te zijn naar jezelf. De Bijbel is confronterend en duidelijk: schaamte en een dubbelleven in de wereld horen niet bij het leven van een christen. Daarom: “Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is?” (2 Kor 13:5). Het is een Bijbelse opdracht om jezelf te onderzoeken of je daadwerkelijk een discipel van Christus bent. Zo niet, bekeer je dan tot Hem, als je Verlosser en Heer van je leven, neem je kruis op en volg Hem!

Het is een Bijbelse opdracht om jezelf te onderzoeken of je daadwerkelijk een discipel van Christus bent.

Als je wel in het geloof bent, bid dan of de wellicht uitgebluste Heilige Geest in jou, weer overvloedig aanwezig mag zijn. Bekeer je van zonden in je leven, pak je Bijbel er weer bij en kies ervoor om dicht bij Jezus Christus te wandelen.

Het kan ook zo zijn dat je dicht bij Christus wandelt en je toch soms schaamt voor Christus. Wees dan eerlijk tegen jezelf en erken dat het zonde is. We mogen weten dat als wij onze zonden belijden, Hij getrouw en rechtvaardig is om onze zonden te vergeven (1 Joh 1:9). Belijd je zonden en focus je op Christus en wat Hij voor jou heeft gedaan. Hij schaamde zich namelijk niet voor jou, toen Hij die weg ging naar Golgotha. Toen Hij werd bespuugd en geslagen, toen Zijn kleren werden uitgetrokken, toen Hij gegeseld werd, toen Hij bebloed en in Zijn onderkleed met een kruis op zijn rug naar Golgotha strompelde, toen Zijn handen en voeten werden doorboord met spijkers, toen Hij, de Almachtige Zélf, aan het kruis hing en de mensen Hem bespotte, toen Hij jouw verdiende straf droeg, toen, toen schaamde Hij zich niet voor jou – ondanks dat jij en ik dat wel verdienen. Als je deze Jezus Christus werkelijk leert kennen zal jij je niet voor Hem schamen. Sterker nog, je zult je schamen dat jij je voor Hem hebt geschaamd.

Toen Hij jouw verdiende straf droeg, toen schaamde Hij zich niet voor jou – ondanks dat jij en ik dat wel verdienen.