Zo lief had God de wereld, dat Hij jou zond

Lang voordat Hij de wereld maakte, bereidde God de Vader zich voor om Zijn enige Zoon naar de wereld te zenden. Hij heeft Hem “liefgehad vóór de grondlegging van de wereld” (Johannes 14:24), zelfs toen wist Hij hoeveel dit kindje – geboren in Bethlehem – zou gaan lijden.

Wij weten dat de Vader dat wist omdat onze namen staan “geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af (Openbaringen 13:8). Voordat God de eerste naaldboom plantte, was het kerstverhaal al uitgedacht. Voordat Hij de zon liet ontbranden met vuur, was Hij al begonnen met het bewerken van de grond waar op een dag het kruis zou staan. God wist altijd al dat Jezus in het vlees zou komen en dat, uiteindelijk, Zijn bloed zou vloeien.

Kun jij je voorstellen dat de alwetende, almachtige Auteur van het leven en de geschiedenis, Zijn eigen Zoon voorbereidde om te leven als één van ons en een afschuwelijke dood te sterven? Zelfs onze wildste dromen zouden als een slordige tekening op een servet lijken in vergelijking met de intimiteit die de Vader en de Zoon in eeuwigheid deelden vóór de geschiedenis. In Goddelijkheid, voordat er überhaupt tijd was.    

Zo lief heeft God Zijn Zoon
Maar de gezonden Zoon geeft Zelf een adembenemend inkijkje in hoe de Vader Hem voorbereid had:

Ik geef Mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen… Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef op het opnieuw te nemen. Niemand neemt het Mij af, maar ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van Mijn Vader ontvangen. (Johannes 10:15-18)    

Toen de Zoon naar de wereld kwam, deed Hij dat bedekt in de liefde van Zijn Vader. Toen de Vader ons liefhad, ten koste van Zijn Zoon, hield Hij niet minder van Zijn Zoon. Sterker nog, Hij hield meer van Hem vanwege Zijn offer. Jezus zegt: “Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen (Johannes 10:17). Gods liefde voor Zijn Zoon hield Hem niet tegen Zijn Zoon naar de wereld te sturen om ons te redden. Liefde voor Zijn Zoon maakte juist dat God hem zond.

Gods liefde voor Zijn Zoon hield Hem niet tegen Zijn Zoon naar de wereld te sturen om ons te redden.

God de Vader zond Jezus met ongekende liefde en met ongeëvenaarde autoriteit. Jezus zegt: “Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb de macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen” (Johannes 10:18). De Vader heeft alle macht van de hemel opgetuigt voor deze missie en vertrouwde het toe aan het nederige kindje uit Nazareth. Hij hield niets achter. Jezus, Die mens was in alles zoals wij dat zijn, kon onomwonden zeggen: “Alles wat de Vader heeft, is het Mijne (Johannes 16:15). Hoewel Hij ongelofelijk leed als mens, kwam Hij niet naar de aarde met lege handen; tegelijkertijd droeg Hij het universum (Hebr. 1:3). Hij kwam als God.

Maar met de grenzeloze liefde en de onaantastbare autoriteit van Zijn Vader, was Hij gezonden om te sterven. Voel het verschrikkelijke gewicht van de volledige betekenis van kerst in Zijn woorden: “Ik geef Mijn leven voor de schapen… Ik Mijn leven geef… Dit gebod heb ik van Mijn Vader ontvangen (Johannes 10:15,7-18). De Vader zond Jezus niet puur om in het vlees te komen, maar om het leven af te leggen. De Geest ontving een Christus om te kruisigen. Voor de verloren, dwalende en hulpeloze schapen – voor jou en mij. Jezus is gezonden om alles te verliezen zodat wij alles kunnen krijgen. Hij werd arm – in geboorte, in leven, en in sterven – zodat wij Zijn hemelse rijkdom kunnen verkrijgen.

Jezus is gezonden om alles te verliezen zodat wij alles kunnen krijgen. Hij werd arm – in geboorte, in leven, en in sterven – zodat wij Zijn hemelse rijkdom kunnen verkrijgen.

Gezonden in liefde, gezonden met autoriteit, gezonden om te sterven – en te redden.

Zoals de Vader Mij gezonden heeft
Het wonder en de betekenis van Kerst – een boodschap ontstaan in Gods gedachten voor de grondlegging van de aarde, een boodschap waar elke gebeurtenis in de geschiedenis aan hangt – geven de woorden van Christus een overweldigende lading, wanneer Hij bidt tot de Vader: 
Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. (Johannes 17:18)

Niets is vergelijkbaar met de Schepper van het universum Die de straling van Zijn eigen glorie stuurt, het exacte stempel van Zijn natuur in Zijn schepping. Tot Jezus jou zendt. Nadat Hij opstaat uit de dood zegt Hij het opnieuw, vlak voordat Hij opstijgt naar de hemel: “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u” (Johannes 20:21). Zoals de Vader Zijn Zoon zond – bedacht voor de grondlegging van de wereld, wat Gods oneindige schoonheid, kracht en waarde laat zien, biddend voor de zonden van mensen van elke stam, taal, volk, en land, met miljarden en miljarden bestemmingen op het spel – zo zendt de Zoon nu ons.

Zoals de Vader Zijn Zoon zond op een specifieke en spectaculaire missie, zo heeft de Zoon ons gezonden in een wereld verlangend naar hoop. Zoals de Vader de Zoon zond met prachtige woorden om bekend te maken, zo heeft de Zoon ons iets gegeven om te zeggen, een Heer te aanbidden, en een opdracht om te gehoorzamen (Mattheüs 28:19-20). Zoals de Vader Zijn Zoon zond om te lijden in liefde, zo stuurt de Zoon Zijn schapen te midden van de wolven (Mattheüs 10:16). Zoals de Vader vreugde aan Zijn Zoon gaf, zo heeft de Zoon ons Zijn eigen blijdschap beloofd (Johannes 17:13). Nu nog ten dele, maar straks volledig in de eeuwigheid. Zoals de Vader de Zoon zond met liefde, zo heeft de Zoon ons liefgehad (Johannes 15:13). En zo heeft Hij ons in de wereld gezonden.

Zo lief had God de wereld
Hoewel wij niet afgedaald zijn uit de hemel, zijn wij in Christus toch niet van deze wereld. Jezus zegt over jou en mij: “Zij zijn niet van deze wereld, zoals Ik niet van de wereld ben” (Johannes 17:16). Ondanks dat zowel Hij als wij niet van deze wereld zijn, heeft Hij ons hier voorlopig geplaatst. Jezus bidt: “En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld (Johannes 17:11). Hij is niet meer in de wereld, maar wij wel. In plaats van te blijven en zelf alle schapen binnen te halen die nog niet bij Zijn kudde horen, is Hij opgevaren naar de regiekamer – de troon van het universum – en heeft Hij ons gezonden na Hem. Nadat Hij voor eens en altijd Zijn missie van het vestigen van de verlossing – het werk dat alleen Hij kon doen – voltooid had, vertrouwde Hij het ons toe de hele wereld te vertellen wat Hij heeft gedaan.

Hij zegt tegen Zijn discipelen: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen en maak discipelen onder alle volken” (Mattheüs 28:18-19). Zoals Hij Zijn Vader had horen zeggen: “Ga”, zendt Hij ons nu in de wereld – met Zijn autoriteit, Zijn woorden, Zijn hulp, Zijn vreugde, en Zijn eigen aanwezigheid: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld” (Mattheüs 28:20).

Naar wie heeft God jou gezonden? De mensen binnen jouw familie, jouw straat en op jouw werk zijn niet het resultaat van toeval. Met liefde heeft God deze mensen geplaatst binnen het handbereik van vergeving, hoop en vreugde – door ze bij jou te plaatsen. Zij leefden niet honderd jaar geleden, maar nu. Zij zullen over honderd jaar niet leven waar ze nu leven, maar dat doen ze nu wel. God leidt en bewerkt elke persoon in jouw leven voor Zijn glorie, net zoals Hij de gehele menselijke geschiedenis de duizenden jaren voor Christus geleid heeft – en daarna heeft Hij jou gezonden precies naar de plek waar je bent – met woorden en vreugde, in liefde, om te lijden, te spreken en te redden.

Naar wie heeft God jou gezonden? De mensen binnen jouw familie, jouw straat en op jouw werk zijn niet het resultaat van toeval.

Wanneer je deze Kerst opnieuw stilstaat bij de komst van de gezonden Zoon, bedenk je dan dat God de wereld zo lief had, dat Hij ook jou gezonden heeft.

Bron: desiringGod.org