Zonder hel krijg je haat

Hoe het verwerpen van de hel leidt tot haat richting onze naasten
Het verhaal: Een aanzienlijk deel van de praktiserende Christenen zegt dat evangelisatie verkeerd is. Zou dat kunnen zijn omdat zij ook het idee van de hel verwerpen?

De achtergrond: Een rapport op aanvraag van Alpha USA, bekijkt de visie van praktiserende Christenen (in het rapport gedefinieerd als mensen die zich identificeren als Christenen, het geloof als zeer belangrijk zien in het leven en de afgelopen maand naar de kerk zijn geweest) op evangelisatie.

Bijna alle Christenen geloven dat getuigen van Jezus bij het geloof hoort (Tussen de 95% en 97% onder de verschillende generaties) en dat Jezus kennen het beste is dat iemand kan overkomen (94% tot 97%). Bijna alle Christenen (86% tot 92%) zeggen ook goed te kunnen reageren als iemand vragen over geloof stelt, de meerderheid van elke generatie (tussen de 56% en 73%) gelooft de gave te hebben om het geloof te delen met andere mensen.

Ondanks dat zij het belangrijk vinden om andere mensen te vertellen over Christus en beweren te weten hóe zij hun geloof moeten delen, zegt een significant deel van de Christenen dat het fout is om jouw persoonlijke geloof daadwerkelijk te delen met iemand die iets anders gelooft, met als doel ooit samen hetzelfde geloof te delen.  

Bijna de helft van de millenials (tussen de 20 en 34 jaar oud) zegt dat het verkeerd is het geloof te delen, net als een vierde (27%) van de X-generatie (leeftijd tussen de 35 en 53 jaar), evenals een vijfde van de boomers (54 tot 72 jaar oud) en de ouderen (73 jaar en ouder).

Wat dit betekent: Toen Penn Jillette, de helft van het goochelaars duo Penn & Teller, werd gevraagd: “Hoe erg moet je iemand haten als je gelooft dat eeuwig leven mogelijk is maar het niet verteld?”

Jillette, een bekend atheïst, reageerde: “Ik heb altijd gezegd dat ik mensen niet respecteer als ze niet evangeliseren. Ik respecteer dat absoluut niet. Als jij gelooft dat er een hemel en een hel is en mensen naar de hel kunnen gaan, en als je dan denkt dat het ongemakkelijk wordt als je dat zou vertellen en dat je dat dus niet doet, hoe erg moet je iemand dan haten om niet te evangeliseren?”

Misschien is het wel zo dat veel Christenen hun naasten haten. Maar een betere uitleg lijkt dat zij niet geloven in het bestaan van de hel.

Wij weten dat de hel bestaat omdat Jezus – Degene door wie alles is geschapen (Johannes 1:3; Kolossenzen 1:16) – zegt dat de hel bestaat. Bijvoorbeeld in Mattheüs 10:28 zegt Jezus: “En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.”

In feite heeft Jezus meer te zeggen over de hel dan over de hemel. Jezus gebruikt de term gehenna (Vertaald: hel) twaalf keer in de evangeliën, en synoniemen als vuur ongeveer 20 keer. Hij beschrijft het ook tot in het detail. Jezus zegt dat het een “onuitblusbaar vuur” is (Markus 9:43), een “buitenste duisternis” (Mattheüs 25:30) en een eeuwige straf (Lukas 16:23). Hij zegt dat de worm er niet sterft (Markus 9:48), waar mensen jammerend zullen tandenknarsen (Mattheüs 13:42) en een plaats waar niet uit is te ontsnappen, zelfs niet om geliefden te waarschuwen (Lukas 16:19-31).

Meer dan wie dan ook in de Bijbel spreekt Jezus over de hel omdat Hij wil dat wij het serieus nemen. Zoals Leslie Schmucker uitlegt:

“Jezus moet over de hel spreken omdat dat het lot is van ieder die niet in Hem is. Vanwege Adams zonde zijn wij allemaal schuldig en verdienen wij de eeuwige toorn van God. In tegenstelling tot een populair geloof, is de hel niet een plaats waar God mensen heen stuurt die bijzonder slechte dingen gedaan hebben. Het is onze natuurlijke bestemming. Wij hebben een Redder nodig, anders zullen wij, hoe dan ook, veroordeeld worden.”

Je kunt niet in de Jezus van de evangeliën geloven en niet in de hel. Jezus geeft ons die optie niet.

Je kunt niet in de Jezus van de evangeliën geloven en niet in de hel. Jezus geeft ons die optie niet. Je kunt ook niet van jouw naasten houden en gevoelloos zijn over het feit dat zij de eeuwigheid in de hel zullen besteden. Ook die optie geeft Jezus ons absoluut niet. Als wij Jezus geloven en wij onze naasten liefhebben, dan brengen wij de leer van de hel terug in onze kerken.

“We moeten sidderen voor kerken die niet weten wat het betekent om te sidderen over de hel”, zegt Trevin Wax. “Ik snap niet hoe je de boodschap van Jezus serieus kunt nemen en dat kwade en veelvoorkomende thema van zijn onderwijs missen. Spot gerust met ‘hel en verdoemenis’ predikers, maar pas op dat als je dat doet, je niet Jezus zelf bespot.”

Bron: The Gospel Coalition