De geest van de lof

“Looft de HEERE, mijn ziel!” Prijst niet de hele schepping Hem rondom mij? Als ik zou zwijgen, zou ik een uitzondering zijn op het heelal.


“Ik ga echt niet naar de kerk toe”

Nadat hij van de middelbare school kwam werd Richard van de Hel heel fanatiek met wielrennen. Na jaren actief te zijn geweest in deze sport vroeg een goede vriend of hij met hem mee naar de kerk wilde.


Leven uit genade: wat is dat?

Het ligt in mijn aard – en misschien ook wel in die van jou – om te presteren. Pas dan, vind ik, kan ik rekenen op zegen en op een beloning.


Tips van een (herstellende) social media sukkel

In de hoop om anderen te helpen met mijn ervaringen, wil ik vijf Bijbelverzen delen die mijn hart overtuigden en mij dwongen mijn gedrag op social media te veranderen.


Werk, want het is God Die werkt!

God werkt in jou zowel het willen als het werken (Filippenzen 2:13). Wie werkt er dan eerst? God werkt! Maar wat doe jij?


Gaan we het lijden uit de weg?

Misschien is het goed om eens na te denken over de vraag in hoeverre wij bereid zijn te lijden omwille van ons geloof in de Here Jezus. Of gaan we dit lijden juist uit de weg?


Het grote doel van het leven

Als christen moet het grote doel van ons leven altijd te onderscheiden zijn van die van de ongelovige - je eerste en hoofddoel moet als christen altijd zijn om voor Jezus Christus te leven.


Millennials zijn niet zo doelgericht als je denkt

Waarom zoekt 's werelds meest doelgerichte generatie over het algemeen geen verbinding met de meest doelgerichte organisatie ter wereld?


IJver om Gods glorie te laten zien

Zodra het centrum verschuift van God naar de mens, komt er ruimte voor vreemde en veelsoortige lering. Dit was voor Calvijn, als het ware, een ultieme ‘test’ voor Christelijke orthodoxie.


Aanbid en kniel voor God

We zeggen het niet met zoveel woorden maar we verwachten het wel. Letterlijk knielen hoeft God niet, maar we willen wel dat Hij ons dient. Hij moet ons geven waar wij naar verlangen.


De jaargetijden van geloof

De werken van de schepping zijn voor de kinderen van God afbeeldingen van de geheimen van genade. Zelfs de jaargetijden zijn een tegenhanger van wat zich in de kleine wereld van het hart van ons mensen afspeelt.


Emoties zijn verschrikkelijke leiders

Hoewel gevoelens geweldige dienaren zijn, zijn het vreselijke goden. Wanneer ze stromen - niet geleid door Gods Geest en Gods Werkelijkheid - maken ze ons tot een bedreiging, voor zowel anderen als onszelf.


Maak je nuttig!

Activiteiten kunnen een waardevolle rol spelen in het dienstbaar zijn voor God. Tegelijkertijd kunnen ze een soort vlucht worden. Een mens kan, om het gebrek aan omgang met de levende God te camoufleren, vluchten in het ‘nuttig willen zijn’.


Schoonheid van Sodom

De zonde kan er, en zal er, vaak zo onschuldig uitzien, aantrekkelijk als de vrucht in de hof van Eden, blinkend en vol overvloed als de stad Sodom - maar het draagt het kwaad in zich en het gevolg ervan is de dood.


Heb het leven lief dat je nooit wilde

Ben ik waar ik verwachtte te zijn op deze leeftijd? Heb ik bereikt wat ik wilde bereiken? Zijn mijn dromen werkelijkheid geworden? Ben ik gelukkig in mijn huwelijk, mijn familie, mijn functie op het werk? Is mijn leven succesvol?


Geloof en gevoel

Wij worden behouden door het geloof, niet door het gevoel. Toch is er een nauw verband tussen heilig geloof en geheiligd gevoel.


Nog even, dan gaat de hemel open

Hoe zal het verder gaan in de wereld? Wij weten het niet. Maar één ding weten we zeker: De wederkomst van de Heere Jezus is dichterbij dan ooit.


Vrouwen, onzekerheid, en het zelfhelp evangelie

Ik ben bang dat we onzekerheid verkeerd vaststellen. Met als gevolg dat we er ook verkeerd mee omgaan. Het probleem is een gapend gat in het Christelijke onderwijs, vooral richting vrouwen.


Lijden maakt zonde zichtbaar

Pijn en lijden zijn hele duidelijke symptomen die ons wijzen richting de wortel van het probleem. Het is het lijden van de tegenwoordige tijd die ons wijst op de zondeval.


Weet dat God bestaat

Daag God niet uit om maar te bewijzen dat Hij God is; “Als God echt bestaat laat Hij dan dit doen”. Nee, God hoeft zich niet te bewijzen, Hij heeft zich al bewezen.


Een middel tegen de twijfel

De beste manier om jouw geloof te versterken is door gemeenschap met Christus te oefenen. Wanneer je gemeenschap met Hem hebt, kun je niet ongelovig zijn.


Only Jesus

Het hele Goede Nieuws kan niet samengevat worden met een uitgebreid uittreksel, maar door één persoon: de Heere Jezus Christus. Alles wat onderdeel is van het Evangelie wordt verpakt in één Naam.


Online en alleen

Relaties – zowel man-vrouw, ouder-kind, familie, vrienden en buren – zijn in onze tijd oppervlakkiger, beperkt tot wat er voor jou persoonlijk uit te halen is. De liefde verkilt.


Hoe verspil je je leven als twintiger?

Zeven manieren waarop jij je leven kan verpesten als jongvolwassene – gebaseerd op het tegenovergestelde van Salomo’s wijsheid – en wat je in plaats daarvan kunt doen om het te behouden.


Weg van eenzaamheid

Weet dat jij lang niet de enige bent. Elk onderzoek onder studenten en jongeren laat keer op keer zien dat een groot deel ontzettend eenzaam is.


Een geweten gebonden door Gods woord

Luther begreep lang niet wat die woorden in Romeinen 1 moesten betekenen. Maar hij gaf niet op. Hij wilde Gods woorden begrijpen - hoe lang het ook zou duren.


Leef met ieder woord van God

Als een tekst uit zijn verband wordt getrokken of niet wordt verbonden met de rest van de Bijbel, gaan we dingen doen die niet in lijn zijn met de Bijbel, ook al lijken ze dat door het selectieve lezen wel.


Waarom mijn naam onder de Nashville-verklaring staat

Had ik het niet goed gelezen? Hebben ze het veranderd? Ik was het ook eens met veel van de onrust en kritiek! En tóch heb ik gekozen om mijn naam eronder te laten staan.


Ik voel me gekwetst door de Nashville-verklaring

Ik voel me gekwetst door de Nashville-verklaring. Nee, ik ben geen homo, transgender of i+. Toch voel ik mij gekwetst. En veroordeeld.


Een aanstootgevend Evangelie

Iedereen, ongeacht ras, geaardheid, politieke voorkeur of leeftijd, wordt opgeroepen door hun Schepper om zijn en haar eigen en natuurlijke identiteit op te geven. Het Evangelie is aanstootgevend.


Het voorrecht van de beproeving

Het is een feit, dat de beste beloften van God gewoonlijk door Zijn gemeente worden gezien, wanneer zij in de donkerste beproevingen zit.


Het doel van je leven

Ongetwijfeld zijn de grootste filosofische vragen: ‘Wat is het doel van het leven?’, ‘Wat is de zin van ons bestaan?’ en ‘Waarom zijn we hier?’. Iedereen stelt zich wel eens zulke vragen. Maar wie beantwoordt ze?


Lijden maakt ons klaar voor de eeuwige heerlijkheid

God heeft met ons lijden niet per se een aardse bedoeling, maar een eeuwige. Dit betekent niet dat jouw verdriet licht is, maar met de blik op de eeuwigheid staat het veel meer in perspectief.


Kerstlicht

Veel van alle kerstversieringen wijzen ons op het grote Licht, Jezus Christus. Prachtig, al die hints, maar helaas ook verdrietig dat het vaak niet verder komt dan dat, soms zelfs in de kerk niet.


Zo lief had God de wereld, dat Hij jou zond

Wanneer je deze Kerst opnieuw stilstaat bij de komst van de gezonden Zoon, bedenk je dan dat God de wereld zo lief had, dat Hij ook jou gezonden heeft.


Verdwijnt het Evangelie?

Veel christenen geloven nog dat Jezus voor hun zonden is gestorven. Maar wat wordt geloofd, wordt steeds minder verkondigd.


Mag het je wat kosten?

De maatschappij leert ons moeite te vermijden en lusten te vervullen. Maar hoe zit het met onze geloofslevens? Hoe vaak doe ik iets voor de Heere dat me daadwerkelijk iets kost?


Zijn we eerlijk over schaamte?

Een bekend jongerenplatform interviewde mij over het onderwerp schaamte; het item werd afgewezen. De afwijzing van mijn verhaal vind ik tekenend voor hoe onze generatie kijkt naar een onderwerp als schaamte.


Het einde van de samenzang

In veel kerkdiensten van evangelische gemeenten is er tegenwoordig geen sprake meer van muzikale begeleiding. Er is meer sprake van muzikale overheersing.


Lijden maakt gelijkvormig aan Christus

Lijden onder christenen is geen oordeel van God maar een bevestiging dat zij in Hem zijn. God gebruikt menselijke omstandigheden als middel om ons te corrigeren en op de smalle weg te houden.


Waarschuwing: Kerst komt eraan!

De adventstijd is een strijd tussen twee verhalen geworden – het ene verleidelijk en aantrekkelijk, maar fundamenteel onwaar; en het andere diep vernederend, maar wat iedereen overal nodig heeft.


Goede werken

Als jij denkt heilig te kunnen leven zonder voortdurende gemeenschapsoefening met Christus, dan bedrieg je jezelf. Wil jij heilig zijn, dan moet je dicht bij Jezus leven.


Redenen om te stoppen met zondigen

Wat mag onze houding zijn tegenover het stoppen met zondigen? Hoe zorgen we dat we dit op een goede manier doen?


Kom en zie!

‘Jezus leren kennen’ is een begrip dat we veel tegenkomen in de christelijke wereld. Maar hoe doen we dat eigenlijk?


Wees niet jezelf

“Wees gewoon jezelf” en “wees authentiek” zijn vandaag de dag veelgehoorde lijfspreuken. Deze filosofie komt ook stiekem onze kerken binnen. Maar wat zegt de Bijbel hierover?


Droomhuis gezocht

Wat is jouw droomhuis? Een studie, een flitsende carrière, een auto, het nieuwste mobieltje, een huis, een vakantie, een wereldreis? Waar zoek jij je vervulling en geluk?


Het is God, Die in u werkt

Psalm 27:8 zegt "Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht." Zoeken naar God doe je niet vanuit jezelf. Daar heb je hulp bij nodig. Goddelijke hulp.


Castreer jezelf!

De strijd met lust kan een vermoeiende strijd zijn. We bidden wel, maar we worden nog niet geactiveerd omdat we niet weten hoe. Wat kun je doen?


God accepteert je niet zoals je bent

“Je bent waardevol”, “je mag er zijn”, “God accepteert jou zoals je bent”; het zijn veelgehoorde leuzen. Maar klopt dit eigenlijk wel? Het antwoord op die vraag is nog niet zo gemakkelijk.


Oorlog met God

Liefhebbers van de wereld houden geen rekening met wat Gods Woord zegt. Toch zullen ze wel aan de hand van Gods Woord geoordeeld worden.


De strijd van een christen

Het is een hardnekkige strijd, die een christen moet strijden. Het is een levenslange oorlog, een verzet, dat al onze krachten zal opeisen als wij willen overwinnen.


Eerbaarheid voor mannen: hoe dan?

Of het nu om kleding gaat of gedrag, ook mannen behoren een eerbaar leven te leiden. Hoe beïnvloedt een verkeerd beeld van eerbaarheid jongens en hoe kan dat anders?


Lijden maakt afhankelijk

Lijden maakt ons bewust van onze kwetsbaarheid en zwakte. Zonder moeilijkheden zouden wij snel naast onze schoenen lopen en God niet nodig hebben.


Alleen ga je het niet redden

Vriendschap is de moeite waard en we zouden er meer tijd in moeten steken. Drew Hunter geeft vijf redenen waarom jij goede vrienden nodig hebt.


Gods verlangen naar jouw hart

Hebben wij hart voor God en Zijn geboden, of staan we toch liever zelf centraal? En hoe kom je eigenlijk aan zo'n hart?


De vreugde van Augustinus

De bekering van Augustinus was een bekering van schijnvreugde naar ware vreugde. Hoe zit dat bij ons? Hebben wij ware vreugde gevonden?


Leven en dood

Hoe klein is de afstand tussen leven en dood! Het leven is niet meer dan de voorhof van de dood en onze tocht op aarde is niets meer dan een reis naar het graf.


Laat je niet opzuigen!

De Here Jezus wist dat Zijn discipelen met veel moeilijkheden, strijd, vervolging en verdriet te maken zouden krijgen. Maar hoe voorkom je dat je erdoor wordt opgezogen?


Ga jij je geloof verliezen tijdens je studie?

Zal jij het geloof behouden tijdens je studie? De kans is groot van niet, althans, volgens onderzoek van Barna Research. Wat kun je doen om dit te voorkomen?


Lijden brengt bekering

Wat een genade is het, als het lijden om ons heen een heel klein beetje van het lijden van Christus naar vandaag haalt. Met als gevolg dat jij gewezen wordt op de bekering.


Ben ik wel geliefd?

Wij hebben allemaal gezondigd en missen de heerlijkheid van God in ons leven. Maar juist die mensen heeft God zo liefgehad.


Schepping of Evolutie?

Tegenwoordig zie je dat steeds meer christenen, ook christelijke leiders - wetenschappers, voorgangers en theologen - hun toevlucht nemen tot een mix van schepping en evolutie.


God wil je hele leven

Je kunt niet verwachten dat je relatie met God bloeit als je er niet in investeert. God wil niet het minimale van je. God wil je hele hart en je hele leven.


Waar vul jij je ogen mee?

Waar we onze ogen mee verzadigen, dat zal uiteindelijk ons hart beheersen. En dan gaat het niet alleen over pornografie. Wat verzadigt jouw ogen en vervult jouw hart?


De vrouw die Jezus volgt

Ik denk dat wij als jonge vrouwen de neiging hebben om te veel te kijken naar wat de wereld ons vertelt over hoe een vrouw zou moeten zijn en doen. Maar wat zegt Zijn woord?


Eenzaam, maar niet alleen

Hoe eenzaam we ons soms ook kunnen voelen, hoe sterk het gevoel van verlaten te zijn ook mag zijn, je mag weten dat je nooit alleen bent.


‘Ik ben het Leven’

‘Er gaan zoveel mensen dood die nog nooit geleefd hebben.’ Dit zette me aan het denken over wat het betekent om te leven en waarom Jezus zei: “Ik ben het Leven.”


Intimiteit en seksualiteit

Hoe moet je omgaan met de groei in intimiteit en de weg naar seksualiteit als stelletje dat wil gaan trouwen?


Jouw leven is niet saai

Soms hebben we een goede dosis realiteit-therapie nodig - een herinnering dat de werkelijkheid veel wilder en mooier is dan we vaak beseffen.


Klaar met God

Niet dronken mogen worden, geen make up mogen dragen, een hoed op moeten naar de kerk. Ze is er klaar mee, ze wil gewoon genieten van het leven.


“Ik ben de Waarheid”

Vandaag de dag gaat dit voor veel mensen te ver en zij zien Jezus wel als een bijzondere man en leraar, maar niet als God en de Waarheid zelf.


Hoe word je vervuld met de Heilige Geest?

Wij kunnen de Geest niet opwekken. De Heilige Geest is niet zoiets als kracht of energie. Hij is een Persoon, Hij is God Zelf. Hoe worden wij van Hem vervuld?


Spiegel aan de wand

Als wij denken dat wij kunnen horen zonder vervolgens te handelen, zijn wij als een man die zichzelf in de spiegel bekijkt, weggaat en onmiddellijk vergeet hoe hij er uitziet.


Wat heeft liefde ermee te maken?

Ik denk dat het tijd wordt dat we wat minder praten over liefhebben en het gewoon beginnen te doen.


God dienen en écht geluk

Soms lijkt God dienen vervelend. Voor een leven met God lijk je van alles te moeten opgeven waar je plezier aan beleeft. De dingen die je leven kleur geven, moeten wijken.


“Ik ben de Weg”

Het is één van de bekendste uitspraken van de Heere Jezus: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ Maar wat zegt deze zin eigenlijk?


Wereld in crisis

Laten we alert zijn, waakzaam, altijd bereid om de Heere Jezus te ontmoeten als Hij komt of als het einde van ons aardse leven aanbreekt.


Intimiteit in je relatie

Het huwelijk is de plaats waar de intimiteit tot het hoogtepunt komt. Maar wat is intimiteit en hoe ga je hier op een gezonde manier mee om?


Klein maar krachtig

Christenen moeten, om hun omgeving te bereiken, niet steunen op hun aantal, hun maatschappelijke invloed, hun politieke impact of hun intelligentie.


Geloven we nog in het oordeel?

Zijn liefde en heiligheid gaan altijd samen. In de hele Bijbel komt de heilige toorn van God vanwege de zonde elke keer weer naar voren.


Is het leven moeilijker dan je had verwacht?

Onze geestelijke overleving hangt ervan af of we onze toevlucht zoeken in Christus - of in de wereld.


De kerk beu

Willem was de kerk beu. Hij voelde zich veroordeeld, omdat hij andere dingen dacht en vond. Omdat hij muziek luisterde waar in de kerk veroordelend over werd gesproken.


Ik wil misschien met jou trouwen: wat nu?

Het kan zijn dat God je op bijzondere wijze bepaalt bij iemand. Hoe dan ook, je loopt met iemand in gedachten en overweegt sterk de mogelijkheid om met deze persoon te trouwen...


De rekening is betaald

Toen Jezus stierf aan het kruis leed Hij geen nederlaag. Hij behaalde een grote overwinning.


Is jouw christendom te comfortabel?

Tegenwoordig is het in veel delen van de wereld makkelijk om een ​​comfortabel leven te leiden als christen. Maar is het soms niet té comfortabel?


De ontmaskering van Gehazi

Hij was getuige van Gods grote daden. Hij zou misschien wel de opvolger van Elisa worden. Het bleek alleen dat geld en bezit voor hem belangrijker waren dan God.


Het lijden vermijden

Het lijden wordt tegenwoordig liever ontweken dan ondergaan. Toch is het een heel belangrijk deel van ons leven als christenen.


Voortdurende moed

Degenen die ons tekort doen kunnen misschien een fijn leven leiden en hun harten vetmesten, maar dat geeft hen geen garantie voor de toekomst.


Ik hou niet van kritiek

Elkaar terechtwijzen is niet populair. Maar toch worden we er in de Bijbel toe opgeroepen.


Een brief aan mijn zonen over pornografie

Wat je voor je ogen plaatst, zal je veranderen. Moge het jullie vullen met licht en niet met duisternis.


Denken voor je kijkt

Een jaar geleden besloot ik voorlopig geen films meer te kijken. Niet alleen omdat ik mijn tijd beter wilde besteden, maar ook omdat ik merkte dat alles wat ik via films binnenkreeg mijn denken beïnvloedde en mijn relatie met God in de weg stond.


De vlucht van Jona

Jona luistert niet naar Gods opdracht om naar Ninevé te gaan en tegen haar te prediken over haar slechtheid en zonden. Jona, de profeet tot wie God sprak, is ongehoorzaam. Hij kende de weg die hij moest gaan, maar hij “ging weg van het aangezicht van de HEERE” Jona 1:3 (HSV).


Waar hou je eigenlijk echt van?

Wat zoek je? Ik bedoel niet op een abstract filosofische manier, als in "Ik ben een zoeker van waarheid" of "Ik zoek gewoon geluk."


Seculier en gelukkig

Het was voor mij als christenjongere even schrikken, vorige week. Uit een internationaal onderzoek blijkt dat de Nederlandse jeugd het meest seculier is.


Ik, mij en mezelf

Porno en zelfbevrediging, het lijken hele normale zaken te zijn geworden in onze wereld. Toch lijkt er iets niet helemaal goed mee te zijn.


Het dubbelleven van David

De Bijbel zwijgt niet over de inktzwarte bladzijde uit het leven van David. Maandenlang leidde hij een dubbelleven. Misschien tekent dit ook jouw situatie.


Heidendom met een christelijk sausje

In enkele weken tijd kwam ik het thema drie keer tegen. Drie verschillende gemeenten of christelijke organisaties kozen los van elkaar voor het thema “word wie je bent”. Ook hoor je vaak dat het gaat over “je ware ik ontdekken”, “wat is jouw identiteit?” of “tot je bestemming komen”.


Waarom is er kwaad in de wereld?

Als God goed en almachtig is, waarom is er dan kwaad in de wereld?


Waarom maakt God mij niet beter?

Waarom genas Jezus de lamme in Bethesda wel, maar de anderen niet?


De klok van genade staat op nu

God heeft de mens de genade geschonken dat hij buiten God om ongelukkig is..


Ongemakkelijk is beter dan stil

Evangelisatie is het prediken of onderwijzen van de boodschap van het evangelie met het doel om te overtuigen of bekeren.


Extreem gelukkig

Onze cultuur vertelt ons dat we geluk kunnen vinden als we maar genoeg leuke, spannende en bijzondere dingen doen. Maar we zoeken verkeerd.


Waarom gebeuren er slechte dingen met goede mensen?

Waarom gebeuren er slechte dingen met goede mensen?


Waar is God in een wereld vol kwaad?

Soms vragen wij ons af waarom God niet ingrijpt. Er gebeurt zoveel kwaad in deze wereld. Waarom lijden er zoveel onschuldige mensen?


Een lam voor een ezel

Heeft een ezel iets gemeen heeft met een mens? Je zou het haast denken. Laten we eens kijken naar de eigenschappen van een ezel en ze vergelijken met ons mensen.


Bekering is verandering!

Wat vraagt Jezus van ons, als wij Hem willen volgen?


Wat trek je aan?

Het is niet verkeerd als een vrouw zich verzorgt om er mooi en aantrekkelijk uit te zien, maar het is zeer verkeerd als een vrouw verleidelijk wil zijn.


High door de hype

Heb je ooit het gevoel gehad het buitenbeentje te zijn tijdens een kerkdienst, de enige die het niet “voelt”?


Waarom ik niet bid

Welke redenen hebben we allemaal wel niet om niet te bidden?


Al zou Hij mij doden, zou ik niet hopen?

Profeten hadden geen makkelijk leven. Hun boodschap botste tegen de muur van onwil bij de mensen die het niet wilden horen, met alle gevolgen van dien.


Leid mij naar het kruis

Wat wij in ons leven ook doen, alles leidt ons naar het kruis. Maar waarom maken wij christenen zo weinig gebruik van het kruis?


Laat je niet misleiden!

"Vertrouw op je gevoel!" Gedachtegoed uit de seculiere wereld. Toch lijken we ook in onze christelijke wereld beïnvloed te worden door deze ideeën.


Word vervuld met de Heilige Geest

De hoop voor de kerk in Nederland is niet gelegen in een nieuwe strategie of aanpak, maar in het weer terugvinden van het leven door de Geest.


Keuzestress!

Ben jij een tiener? Dan staan er belangrijke beslissingen voor de deur.


Houd mijn ogen af van wat leeg is

Als we ervoor kiezen om ergens onze aandacht op te vestigen, gaat dat ten koste van andere dingen, die we minder belangrijk vinden.


Goede daden zijn genade

Goede werken als vrucht van het geloof zijn onmisbaar om gerechtvaardigd te worden, want zij bewijzen de echtheid van ons geloof.


Een eeuwig herstel

Koning David schreef Psalm 22 en Psalm 23, maar als ons dat niet was verteld zouden we het misschien niet geloven.


Don’t judge me?

Als Jezus zelf zegt dat je niet mag oordelen, mag ik dan wel iets vinden van het gedrag van een ander, ook al is het op basis van de Bijbel?


Liefde of verliefdheid?

Waar gevoelens de overhand nemen, kun je niet meer helder nadenken. Het is van belang om het verschil te kennen tussen liefde, verliefdheid en lust, wil je niet misleid worden.


Wat wil je bereiken?

In elke fase van je leven is het goed om na te denken over de vraag wat je wilt bereiken. Waar streef je naar? Welke ambitie vult je hart?


Job rotation

Heeft C.S. Lewis geen gelijk als hij het lijden 'Gods megafoon' noemt? En maakt Job niet duidelijk dat lijden een spiegel is waarin God gezien kan worden?


Telefoon uit, Bijbel open

Het gebrek aan geestelijke kennis staat onze geloofsgroei in de weg. 400 jaar geleden hadden de Engelse puriteinen daar een oplossing voor: mediteren.


Vluchteling, vreemdeling, pelgrim

Jezus is gekomen om van jou een vluchteling, vreemdeling en pelgrim te maken.


Met dank aan Job

God heeft ervoor gekozen om Zijn woord te laten dragen door mensen waar wel één en ander aan mankeert. Job is de loser. Welke vruchten plukken wij van zijn ervaringen?


Vriendschap tussen jongen en meisje; oké?

Wat leert de Bijbel ons over het bouwen aan een vriendschap met het andere geslacht?


Eer uw vader en uw moeder

Je ouders eren is een levenslange opdracht.


Zwijgen of spreken?

Soms is het beter stil te zijn als mensen om je heen lijden


Vriendschap met God is de basis

Jezus had de perfecte vriendschap met Zijn Vader. Hoe kan jij Zijn voorbeeld volgen?


Het foute voorbeeld

Lieve tieners,
De kerk heeft problemen. Steeds meer van jullie haken af.


Wil jij de vrienden die je nodig hebt?

Hij spreekt met urgentie, hij spreekt met nuchterheid, hij zegt dingen die anderen niet zeggen. Zijn naam is Ernst.


God Zelf is onze grootste schat

Gods heiligheid betekent dat er niemand is zoals Hij.


Waarom Gods wil niet altijd duidelijk is

Als God wil dat we wandelen “op een wijze de Heere waardig”, waarom geeft Hij dan niet meer duidelijke leiding wanneer we keuzes moeten maken?


Ook als Hij niet redt…

Als we het goede aanvaarden van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden? (Job 2:10).


Houdt God van homoseksuelen?

Hoe lastig deze vraag ook kan zijn, het is een terechte vraag. Deze mensen zit wat dwars; ze hebben het gevoel dat God homoseksuelen haat en per definitie verwerpt.


De onzichtbare hand

Job lijdt onder de gevolgen van wat lijkt op een akkoordje dat in de hemel gesloten wordt: satan krijgt vrij spel om te bewijzen dat de vroomheid van Job zal verdwijnen als hij zijn register van verderf opentrekt.


Wat is vriendschap?

Vriendschap is een groot voorrecht dat God ons schenkt. Het is niet iets vanzelfsprekends. Maar wat houdt echte vriendschap in?


Bekeringsverhalen: nuttig of riskant?

Welk nut heeft het lezen van bekeringsverhalen?


Je leven delen

Is het goed voor een christen om sociale media te gebruiken, of is het juist gevaarlijk?


De gedachte achter verkering en daten

Een christelijk echtpaar deelt hun verhaal hoe zij met hun tieners God dienden op het gebied van relatievorming.


Vijf manieren waarop tieners hun tijd verspillen

Elke dag verspillen we tijd. Er zijn zelfs bepaalde valstrikken voor tieners (zelfs en vooral voor christelijke tieners) waarin we telkens weer terugvallen. Ik zal je er vijf laten zien.


Graag gegeven

God geeft graag. Hij hoort ons gebed (Psalm 65:3; Mattheüs 7:7-8), want God geeft gewoonweg en zonder beschuldiging.


Heer, help mij te voelen dat ik U nodig heb

Eén van de meest genadige geschenken die God ons kan geven is een diep en doordringend besef van het feit dat we voor alles van Hem afhankelijk zijn.


De Bijbelse definitie van liefde

De Bijbelse definitie van liefde is anders dan wij vaak denken.


De kunst van het loslaten (I)

Loslaten is voor iedereen moeilijk en daarom moet iedereen er hard mee aan de slag.


De jeugd heeft de Bijbel nodig

Ik geef hier vier redenen waarom ik geloof dat voorgangers, leraren, jeugdleiders en christelijke ouders ons moeten aanmoedigen en aansporen om de Bijbel te bestuderen en ons moeten leren hoe dat moet.


Singles: gebruik je tijd goed!

De tijd van single zijn hoeft geen verloren tijd te zijn.


Gods Woord bepaalt de richting

We kunnen geen concreet stappenplan uit de Bijbel halen om tot een huwelijk te komen. Wel zijn er veel bruikbare principes die we uit de Bijbel kunnen halen.


Zes gebeden die God altijd beantwoord

God hoort en beantwoordt elk gebed, maar er zijn er slechts een paar waar God altijd op antwoorden zal met "Ja."


Lijden om christus wil

Wij als Westerse christenen zijn vaak vergeten dat het volgen van Christus ook lijden kan betekenen.


De christelijke levensgenieter

Het klinkt ons misschien wat ongeestelijk in de oren. Eten, drinken en vrolijk zijn, dat is toch juist wat het leven van de heidenen typeert?


Nog even geduld

Het leven hier op aarde is niet altijd leuk, gelukkig mogen we snel naar de hemel.


Het fundament voor alle relaties

Er is één relatie die eerst op orde moet voor wij relaties aan kunnen met welk ander mens dan ook: die met God.


Hij kwam om zondaren te redden

Het kerstfeest is voor de meeste mensen een feest geworden van lichtjes, kerstbomen, cadeautjes, lekker eten, mooie kleren en familiebezoek. Op zich zeg ik daar geen kwaad woord over, maar het gevaar is aanwezig dat we het belangrijkste uit het oog verliezen.


Eén met Christus in Zijn kruisdood en opstanding

De kruisdood en opstanding van Jezus raken de kern van ons geloof. Maar het belang en de gevolgen hiervan onderschat men veel te vaak!


Heb elkaar lief!

Onder christenen kom je weleens iemand tegen die ferme Bijbelse standpunten inneemt, terwijl diens leven er totaal niet mee spoort. Dringt de volle betekenis van Gods woord wel tot ons door?


Hoe overwin ik mijzelf?

Het grote probleem in ieder mensenleven is het “zelf”. Het egocentrische zelf, het zelf in het middelpunt, het zelf dat voor god speelt.


Een vraag voor jou

God heeft een heel persoonlijk plan met jou: om jou te redden en barmhartig te zijn waar jij bent, zoals Hij in elke fase van de reis van Jona ook barmhartig is voor Jona.


Help, ik heb verkering!

Geeft de Bijbel ons raad over verkering en kunnen we iets vinden in de Bijbel dat ons helpt bij het nemen van de beslissing om wel of niet met iemand te trouwen?


Bid, zoek en klop

Wat is bidden precies en waar kunnen we het voor gebruiken?


Bied weerstand aan de duivel

Op welke manier kunnen wij het beste weerstand bieden tegen de duivel?


Met Jezus door de storm

De stormen in ons leven willen we het liefste ontlopen, maar is dat wel zo verstandig?


Naar welke muziek luister jij?

Letten wij christenen nog wel op waar we eigenlijk naar luisteren, waar we ons mee vullen?


Word volwassen!

Onderwijs is nodig voor geestelijke groei. Het is nodig om volwassen en actief als christen in de wereld te staan.


Niet suf maar scherp

Tegenwoordig moet alles op school, studie of werk iets te maken hebben met ‘vooruitgang' of 'progressie'. Hoe zit dat met ons christenen?


Niet ik!?

De schuld van jouw problemen ligt niet bij jou. Toch?


Al je gebeden worden gehoord

In Johannes 14:12-14 lezen we: “en al wat gij vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen”. Waarom worden dan zoveel van mijn gebeden niet verhoord?


Leven of schijn?

Als Christus de boodschapper niet toerust, zendt en bevestigt, dan is alles wat hij of zij doet betekenisloos. Hoeveel boodschappers zenden zichzelf?


De Geest overtuigt van zonde

Er is onnoemelijk veel zonde en slechtheid in de wereld. Vaak is het zo dat mensen niet eens doorhebben dat zij een verkeerde houding hebben of een verkeerde weg gaan.


“Ik ben geen evangelist”

Als het gaat over het verkondigen van het evangelie hoor je veel Christenen op deze manier redeneren. ‘Ik ben geen evangelist’, ik vervul wel een andere taak. Maar eigenlijk is dit niet helemaal hoe de Bijbel spreekt.


Drie reacties op Jezus

Wie was of is Jezus? Er is geen enkele andere persoon geweest in de geschiedenis van de mensheid waarbij deze vraag zo’n belangrijke rol heeft gespeeld.


Heel ons hart, ziel én verstand

Verstand en geloof, hoe kunnen we dat rijmen? Wat helpt ons het meest op onze weg om God beter te leren kennen?


Waar vind ik rust?

Waar vind je voldoening? Waar vind je vrede? Wat betekent het om je rust in Christus te zoeken?


‘Jezus!’ riep de hindoe

Het getuigenis van een hindoe die op een bijzondere wijze Jezus leerde kennen.


Wedergeboorte: de verandering van het leven

Jezus spreekt over het feit dat een mens wederom geboren moet worden. Maar wat betekent dit eigenlijk?


De vrouw in de ogen van God

Mode is net zo wisselvallig als het Nederlandse weer, maar: Hoe wil God dan dat ik naar mijn lichaam kijk? Hoe wil Hij dat ik me kleed?


Je geest beheersen, je hart bewaren

Het beheersen van onze eigen geest is één van de lastigste dingen in het leven. Iedereen krijgt te maken met moeilijkheden in zijn leven, maar het zijn niet die moeilijke dingen die bepalen hoe het met ons gaat.


“Heere, zegen deze andijvie-stamppot, amen”

We hebben de gewoonte om voor een zegen over onze maaltijd te bidden. Maar waarom doen we dit eigenlijk?


Iedere christen heeft een roeping

Veel christenen voelen zich schuldig omdat zij menen dat zij niet genoeg doen voor God. Velen ervaren een spanning tussen het leven voor God en het dagelijkse leven.


Christus versus Netflix: A Game of Thrones?

Als Christus op de troon zit in jouw leven, sluit dit Netflix dan uit? Zijn deze twee in conflict met elkaar?


7 kenmerken van een discipel

Wanneer je je leven aan de Here Jezus hebt gegeven, ga je daarmee een totaal nieuwe wereld binnen. Alle dingen worden anders. Je leven wordt vernieuwd.


Wie is wijs en verstandig?

Wie is wijs en verstandig? Het antwoord is niet te vinden in onze intelligentie en ook niet in indrukwekkende academische titels.


Geen ander Evangelie

Soms hoor je mensen zeggen: "Paulus zegt dit nu wel, maar..." en dan kan er van alles volgen. Alsof wij het beter zouden weten dan Paulus.


Het beste nieuws op aarde

God kon onze zonden niet door de vingers zien, dat zou onrechtvaardig zijn. Iemand moest de straf van de mensen dragen.


Je hart volgen

Het is belangrijk dat, voordat we ons door iets of iemand laten leiden, we zeker weten dat datgene of diegene betrouwbaar is.


Mag het van God?

Vaak hoor je Christenen discussiëren over wat allemaal wel en niet zou mogen van God. Dit is dan ook de manier hoe veel Christenen met de Bijbel omgaan; wat mag wel van God en wat mag niet van God?