Artikel

De geest van de lof

“Looft de HEERE, mijn ziel!” Prijst niet de hele schepping Hem rondom mij? Als ik zou zwijgen, zou ik een uitzondering zijn op het heelal.

Artikel

Het grote doel van het leven

Als christen moet het grote doel van ons leven altijd te onderscheiden zijn van die van de ongelovige - je eerste en hoofddoel moet als christen altijd zijn om voor Jezus Christus te leven.

Artikel

De jaargetijden van geloof

De werken van de schepping zijn voor de kinderen van God afbeeldingen van de geheimen van genade. Zelfs de jaargetijden zijn een tegenhanger van wat zich in de kleine wereld van het hart van ons mensen afspeelt.

Artikel

Geloof en gevoel

Wij worden behouden door het geloof, niet door het gevoel. Toch is er een nauw verband tussen heilig geloof en geheiligd gevoel.

Artikel

Een middel tegen de twijfel

De beste manier om jouw geloof te versterken is door gemeenschap met Christus te oefenen. Wanneer je gemeenschap met Hem hebt, kun je niet ongelovig zijn.

Artikel

Het voorrecht van de beproeving

Het is een feit, dat de beste beloften van God gewoonlijk door Zijn gemeente worden gezien, wanneer zij in de donkerste beproevingen zit.

Artikel

Goede werken

Als jij denkt heilig te kunnen leven zonder voortdurende gemeenschapsoefening met Christus, dan bedrieg je jezelf. Wil jij heilig zijn, dan moet je dicht bij Jezus leven.

Artikel

De strijd van een christen

Het is een hardnekkige strijd, die een christen moet strijden. Het is een levenslange oorlog, een verzet, dat al onze krachten zal opeisen als wij willen overwinnen.

Artikel

Leven en dood

Hoe klein is de afstand tussen leven en dood! Het leven is niet meer dan de voorhof van de dood en onze tocht op aarde is niets meer dan een reis naar het graf.