Artikel

De strijd van een christen

Het is een hardnekkige strijd, die een christen moet strijden. Het is een levenslange oorlog, een verzet, dat al onze krachten zal opeisen als wij willen overwinnen.

Artikel

Leven en dood

Hoe klein is de afstand tussen leven en dood! Het leven is niet meer dan de voorhof van de dood en onze tocht op aarde is niets meer dan een reis naar het graf.