Artikel

Schepping of Evolutie?

Tegenwoordig zie je dat steeds meer christenen, ook christelijke leiders - wetenschappers, voorgangers en theologen - hun toevlucht nemen tot een mix van schepping en evolutie.

Artikel

Wereld in crisis

Laten we alert zijn, waakzaam, altijd bereid om de Heere Jezus te ontmoeten als Hij komt of als het einde van ons aardse leven aanbreekt.

Artikel

De ontmaskering van Gehazi

Hij was getuige van Gods grote daden. Hij zou misschien wel de opvolger van Elisa worden. Het bleek alleen dat geld en bezit voor hem belangrijker waren dan God.

Artikel

De vlucht van Jona

Jona luistert niet naar Gods opdracht om naar Ninevé te gaan en tegen haar te prediken over haar slechtheid en zonden. Jona, de profeet tot wie God sprak, is ongehoorzaam. Hij kende de weg die hij moest gaan, maar hij “ging weg van het aangezicht van de HEERE” Jona 1:3 (HSV).

Artikel

Het dubbelleven van David

De Bijbel zwijgt niet over de inktzwarte bladzijde uit het leven van David. Maandenlang leidde hij een dubbelleven. Misschien tekent dit ook jouw situatie.

Artikel

Lijden om christus wil

Wij als Westerse christenen zijn vaak vergeten dat het volgen van Christus ook lijden kan betekenen.

Artikel

Hij kwam om zondaren te redden

Het kerstfeest is voor de meeste mensen een feest geworden van lichtjes, kerstbomen, cadeautjes, lekker eten, mooie kleren en familiebezoek. Op zich zeg ik daar geen kwaad woord over, maar het gevaar is aanwezig dat we het belangrijkste uit het oog verliezen.

Artikel

Heb elkaar lief!

Onder christenen kom je weleens iemand tegen die ferme Bijbelse standpunten inneemt, terwijl diens leven er totaal niet mee spoort. Dringt de volle betekenis van Gods woord wel tot ons door?

Artikel

Geen ander Evangelie

Soms hoor je mensen zeggen: "Paulus zegt dit nu wel, maar..." en dan kan er van alles volgen. Alsof wij het beter zouden weten dan Paulus.