Artikel

Kijk omhoog!

Juist nu is het advies van de Here Jezus in Lucas 21:28 buitengewoon actueel: “Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.”

Artikel

De hel ter discussie

De discussie over de eeuwige straf in de hel is al jaren een hot topic in de christelijke wereld. Iemand denkt misschien: is het nodig hier zoveel aandacht aan te besteden? Ik vind van wel, omdat het hier gaat om de kern van het Evangelie.

Artikel

Gaan we het lijden uit de weg?

Misschien is het goed om eens na te denken over de vraag in hoeverre wij bereid zijn te lijden omwille van ons geloof in de Here Jezus. Of gaan we dit lijden juist uit de weg?

Artikel

Nog even, dan gaat de hemel open

Hoe zal het verder gaan in de wereld? Wij weten het niet. Maar één ding weten we zeker: De wederkomst van de Heere Jezus is dichterbij dan ooit.

Artikel

Schepping of Evolutie?

Tegenwoordig zie je dat steeds meer christenen, ook christelijke leiders - wetenschappers, voorgangers en theologen - hun toevlucht nemen tot een mix van schepping en evolutie.

Artikel

Wereld in crisis

Laten we alert zijn, waakzaam, altijd bereid om de Heere Jezus te ontmoeten als Hij komt of als het einde van ons aardse leven aanbreekt.

Artikel

De ontmaskering van Gehazi

Hij was getuige van Gods grote daden. Hij zou misschien wel de opvolger van Elisa worden. Het bleek alleen dat geld en bezit voor hem belangrijker waren dan God.

Artikel

De vlucht van Jona

Jona luistert niet naar Gods opdracht om naar Ninevé te gaan en tegen haar te prediken over haar slechtheid en zonden. Jona, de profeet tot wie God sprak, is ongehoorzaam. Hij kende de weg die hij moest gaan, maar hij “ging weg van het aangezicht van de HEERE” Jona 1:3 (HSV).

Artikel

Het dubbelleven van David

De Bijbel zwijgt niet over de inktzwarte bladzijde uit het leven van David. Maandenlang leidde hij een dubbelleven. Misschien tekent dit ook jouw situatie.

Artikel

Lijden om christus wil

Wij als Westerse christenen zijn vaak vergeten dat het volgen van Christus ook lijden kan betekenen.