Artikel

Laat je niet opzuigen!

De Here Jezus wist dat Zijn discipelen met veel moeilijkheden, strijd, vervolging en verdriet te maken zouden krijgen. Maar hoe voorkom je dat je erdoor wordt opgezogen?