Artikel

Ongemakkelijk is beter dan stil

Evangelisatie is het prediken of onderwijzen van de boodschap van het evangelie met het doel om te overtuigen of bekeren.