Preek

Christus heeft overwonnen!

Waar haal jij jouw kracht vandaan om jouw zonden te overwinnen? Vecht jij jouw eigen strijd of heeft Jezus die al voor jou gestreden?

Artikel

Ben ik wel geliefd?

Wij hebben allemaal gezondigd en missen de heerlijkheid van God in ons leven. Maar juist die mensen heeft God zo liefgehad.

Preek

Christus, de Rots van onze redding

Oscar Lohuis vertelt in deze prachtige preek over de betekenis van Christus die aan het kruis heeft geleden en na drie dagen weer is opgestaan.

Artikel

Eenzaam, maar niet alleen

Hoe eenzaam we ons soms ook kunnen voelen, hoe sterk het gevoel van verlaten te zijn ook mag zijn, je mag weten dat je nooit alleen bent.

Artikel

Hoe word je vervuld met de Heilige Geest?

Wij kunnen de Geest niet opwekken. De Heilige Geest is niet zoiets als kracht of energie. Hij is een Persoon, Hij is God Zelf. Hoe worden wij van Hem vervuld?

Preek

Bordeel in je broekzak

Kijk jij naar intimiteit als genotsmiddel of kijk je er naar als iets waardoor diepe verbondenheid groeit tussen een man en een vrouw?

Artikel

Geloven we nog in het oordeel?

Zijn liefde en heiligheid gaan altijd samen. In de hele Bijbel komt de heilige toorn van God vanwege de zonde elke keer weer naar voren.

Artikel

De rekening is betaald

Toen Jezus stierf aan het kruis leed Hij geen nederlaag. Hij behaalde een grote overwinning.

Artikel

Het lijden vermijden

Het lijden wordt tegenwoordig liever ontweken dan ondergaan. Toch is het een heel belangrijk deel van ons leven als christenen.

Artikel

Heidendom met een christelijk sausje

In enkele weken tijd kwam ik het thema drie keer tegen. Drie verschillende gemeenten of christelijke organisaties kozen los van elkaar voor het thema “word wie je bent”. Ook hoor je vaak dat het gaat over “je ware ik ontdekken”, “wat is jouw identiteit?” of “tot je bestemming komen”.