Artikel

Al je gebeden worden gehoord

In Johannes 14:12-14 lezen we: “en al wat gij vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen”. Waarom worden dan zoveel van mijn gebeden niet verhoord?