Geld, sex en macht van John Piper

De belangrijkste dingen in het leven: geld, seks en macht. Toch? Of niet? In ieder geval is het duidelijk dat de wereld om ons heen ze aanbidden en als middelen zien tot geluk en een vervuld leven. Maar dat is direct het probleem: dat aardse genot, en helemaal als het puur voor je eigen genot is, geeft nooit de vervulling waar je als mens naar op zoek bent. In dit boek legt John Piper uit hoe je met deze schijnbare gevaarlijke uitdagingen om kunt gaan. In het boek geeft hij eerst duidelijke definities van geld, seks en macht om vervolgens apart op deze onderwerpen dieper in te gaan. Door het boek wordt de boodschap duidelijk en begrijpelijk geschetst: als je in Christus bent, en Hij het zwaartepunt van je leven is, hoeven geld, seks en macht geen verleiding meer te vormen maar kun je er mee leren omgaan op de manier zoals God ze bedoeld heeft. Zo komt hun positieve werking tot zijn recht, en kun je ze zien als goede gaven van God. Het boek is gebaseerd op een aantal toespraken die Piper gehouden heeft. Het zal je zeker aanspreken als je meer wilt weten over deze onderwerpen en over hoe je hier als Christen op een goede en godvruchtige manier mee om kunt gaan.