Staatsvijand van Joseph Bondarenko

Dit boek is een autobiografie van Joseph Bondarenko, een Russische evangelist die in de tijd van het Ijzeren Gordijn in Rusland en omliggende landen voor Christus leefde. En dat werd hem aangerekend: het is een spannend en bemoedigend verhaal en tegelijkertijd ook verdrietig. Het laat zien hoe in de recente geschiedenis de kerk hevig werd vervolgd waarbij de staat een belangrijke rol speelde. Joseph vertelt over zijn leven, van zijn kindertijd tot aan zijn volwassen leven en laat zien dat het gevolg van zijn getuigenis inhield dat hij werd mishandeld, in de gevangenis gezet en zelfs verbannen, en dat meermaals. Vandaar ook de titel: Staatsvijand. Hij werd door de staatspolitie, of KGB, gezien als een gevaar voor het communisme. Maar ondanks zijn ontberingen en bijna 10 jaar gevangenschap hebben ze hem nooit zijn meest waardevolle bezit kunnen afnemen, namelijk zijn relatie met zijn Hemelse Vader en Verlosser Jezus Christus. Het boek laat je zien hoe God werkt in de meest barre omstandigheden en wat een Licht hij heeft verspreid door het leven van Joseph, waardoor velen tot geloof zijn gekomen. Een bemoedigend levensverhaal!