Yahweh

Heilig, Rechtvaardig, Barmhartig en Genadig. De Schepper van hemel en aarde.

In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dit is waar de Bijbel mee begint. Hij maakte alles geweldig goed. Er was geen gebrokenheid, pijn, verdriet of dood. De Schepper is zichtbaar in de schepping. Het is Zijn werk.

In de Bijbel vinden we eigenschappen van deze God, Yahweh: barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goedertierenheid en trouw, maar ook rechtvaardig en driemaal heilig.

De mens was de kroon op Zijn schepping. God maakte het mogelijk dat de mens, gecreëerd uit stof, een relatie kon hebben met de allerhoogste God. Yahweh, Zijn naam (wat 'Ik Ben' betekent), is een God van relatie. Deze verbinding tussen God en mens was vanaf het eerste moment goed.de Mens

Onrechtvaardig en onverstandig, zondig en verdorven, afgedwaald en verloren.

Maar het liep mis. De mens weigerde naar Yahweh te luisteren en wilde zelf de baas zijn, ondanks alles wat die liefdevolle God hen gaf. Ze zondigden tegen de heilige en rechtvaardige God. Yahweh had ze gewaarschuwd: als jullie van die ene boom eten, zul je zeker sterven.

De intieme relatie tussen God en mens werd verbroken en de schepping raakte gebroken als gevolg van de zonde. Ellende, pijn, moeite, honger en dood kwamen in de wereld. En niet alleen Adam en Eva, de eerste twee mensen, hebben gezondigd. Ook jij en ik liegen, bedriegen, stelen, begeren, haten en slopen. Het zit in ieder mens.

Toch was er een sprankje hoop. God bracht Adam en Eva niet direct om, maar doodde een dier in hun plaats en gaf hen de huid als kleding. Ook gaf Hij een belofte: op een dag zal er herstel plaatsvinden. Maar hoe?Jezus Christus

God en mens, zondeloos en heilig, Redder en Verlosser, Middelaar.

Omdat Yahweh een rechtvaardig en heilig God is, kan Hij zonde niet zomaar door de vingers zien. In de Bijbel lezen we dat de straf op de zonde de eeuwige dood is; de hel. En omdat God rechtvaardig ís en ieder mens zondigt, verdienen wij allemaal die straf.

Maar Yahweh is ook barmhartig, liefdevol en genadig. En daarom kwam Hij persoonlijk naar de aarde. Jezus Christus is namelijk de menswording van God, de Zoon van God. Hij leefde een perfect en zondeloos leven. Maar Hij kwam niet alleen om te laten zien hoe het wél moet.

Hij kwam om de straf die de mens verdiende op Zich te nemen. Hij werd afgewezen en bespuugd door zondige mensen, stierf een verschrikkelijke marteldood aan het kruis en droeg bovenal de toorn van God, die wij mensen verdienen. God zélf kwam om als offer te sterven voor onze zonden.de Oproep

Bekeer je en vertrouw op het verlossende werk van Jezus Christus!

Jezus Christus heeft de zonde en de dood overwonnen! Hij bleef niet in het graf, maar God de Vader heeft Hem opgewekt uit de dood. Zijn offer werd door God aangenomen en ieder die de naam van Jezus Christus aanroept zal gered worden!

Je hebt nu de keuze; wat wil je? Wil jij de straf zelf dragen en voor eeuwig verloren gaan? Of kies je ervoor om je vertrouwen te stellen op Jezus Christus en eeuwig leven te ontvangen?

De Bijbel roept je op: laat je verzoenen met God! Laat je zondige leven achter, bid tot God, geef toe dat je een zondaar bent, dat je redding nodig hebt en dat je gelooft dat Jezus Christus gestorven is voor jouw zonden en is opgestaan uit de dood. God zal jou de wedergeboorte schenken - je ontvangt de Heilige Geest die jou vervulling en waar geluk geeft, en jou in staat stelt om Hem te dienen en gehoorzaam te zijn.


Meer info?

Heb je vragen of wil je met iemand in contact komen die jou meer kan vertellen over dit geweldige nieuws? Stuur dan een berichtje via Facebook of een mailtje!

De essentie van het Evangelie

Wat is nou eigenlijk de essentie van het Evangelie en hoe kun je dat een ander uitleggen?


Homepage