Over ons.


Wij zijn een groep jongeren die Jezus hebben leren kennen als Redder en Heer van ons leven en een passie hebben om Hem beter te leren kennen en Hem bekend te maken. Daarnaast willen we andere tieners en jongvolwassenen aansporen om ook hun hele leven in Gods hand te leggen en Hem te volgen. Maar wat het betekent om als tiener/jongvolwassene Christen te zijn in deze tijd is erg onduidelijk voor velen. Het doel van Godgericht.nl is om christenjongeren een online bijbels platform aan te bieden waarop zij artikelen, video’s en andere materialen kunnen vinden die hen helpen om een Godgericht leven te leiden. We willen een brug bouwen tussen Bijbelse waarheid en levenspraktijk.

Wat wij geloven.


Het uitgangspunt in dit alles is dat de Bijbel de hoogste en enige echte autoriteit bezit, waarin het evangelie van Christus de kern is. Wij geloven namelijk dat de Bijbel volledig geïnspireerd is door de Heilige Geest van God zelf, en daarmede beschouwd mag worden als het direct gesproken woord van God, waarmee de schrift ten diepste als onfeilbaar en algenoegzaam wordt beschouwd. Daarmee geloven wij ook in het reddende werk van Jezus Christus door de dood aan het kruis en zijn opstanding. Alleen hierdoor kan de mens gered worden van de dood en het eeuwige oordeel tot eeuwig leven, door zich te bekeren, te geloven en daarmee de wedergeboorte en de Heilige Geest te ontvangen.

Het Godgericht-team


Samen met een grote groep van enthousiaste schrijvers zorgt het Godgericht-team voor de dagelijkse content op de website.

In contact komen met de redactie? Stuur ons een mailtje!
Klik op het icoontje hiernaast of mail ons op
info@godgericht.nl

Wilt u ons financieel steunen? Maak uw gift over naar:
NL78 INGB 0008433445
T.n.v. Stichting Godgericht NL