Is seks voor het huwelijk altijd zondig?

Is seks voor het huwelijk altijd zondig, ook als je zeker weet dat je toch wel gaat trouwen? Broeder van Campen geeft antwoord.

Heb jij ook een vraag? Stuur hier dan je vraag in, of mail naar vraag@godgericht.nl.