Christus, de Rots van onze redding

Oscar Lohuis vertelt in deze prachtige preek over de betekenis van Christus die aan het kruis heeft geleden en na drie dagen weer is opgestaan. Lohuis benadrukt dat de glorie van Christus ultiem werd door alle zonden op zich te nemen en dat wij ons daarin mogen verblijden. ‘Als je een bedroefd hart hebt is dat omdat je niet ziet op Jezus en Zijn volbrachte werk’. Wees verheugd door het bloed van Jezus dat jou heeft opgewekt uit de dood!