Christus is alles

Van Genesis tot Openbaringen is er een Mens zichtbaar, Christus Jezus. Alles wijst op Hem, een Bijbel zonder Jezus is als een heelal zonder zon. Broeder van Campen preekt over Christus en vraagt zich af of Jezus voor jou alles is.