Een boodschap voor de vrouw; en dus voor de man

Een boodschap voor de vrouw; en dus al helemaal voor de man. Broeder Ezinga spreekt uit Efeziërs 5:22-24. Een Bijbelgedeelte dat door grote delen van de ‘Christelijke’ wereld aan de kant wordt geschoven als iets van een verouderde en mindere cultuur. Geloof jij dat de Schrift is geïnspireerd door de tijdsgeest of door de Heilige Geest?