Eén nieuwe mens

Het kruis is de enige manier waarop mensen, dood in hun zonde en vijanden van God, Jood en heiden, één kunnen worden. Ezinga spreekt over het geweldige wonder van het kruis, als het enige middel tot verzoening. Een preek die God verheerlijkt en ons aanmoedigt in de verkondiging van het Evangelie!