Het Woord is vlees geworden

De Bijbel ademt vanaf Genesis tot Openbaring Jezus Christus. Genade en waarheid zijn door Christus geworden en God heeft zich door Hem geopenbaard. Leendert Post spreekt aan de hand van Johannes 1 over het vleesgeworden Woord.