Híj zit op de troon

Van Campen spreekt over de opmerkelijke geschiedenis in 1 Koningen 22, waar Achab en Josafat, zittend op hun tronen, de profeten om raad vragen. Als Josafat ook Micha wil horen, gebeurt er iets opmerkelijks: we krijgen een inkijkje in de hemel. De Heere vertelt Micha dat Híj de leugengeest in de mond van de profeten gestuurd heeft. Van Campen legt aan de hand van drie punten uit wat dit gedeelte te betekenen heeft.