Hoe is jouw houding in gebed?

Tegenwoordig wordt in veel kerken en gemeenten de nadruk gelegd op gaven en talenten van mensen. Jacques Brunt spreekt vanuit Spreuken 30 over dat een juist mensbeeld, maar vooral Godsbeeld, nodig is voor een juiste houding in gebed. ‘Hoe kundig en talentvol je ook bent, je zult vastlopen in jezelf’. Heb jij eerbied voor jezelf in gebed of eerbied voor God de Vader en de autoriteit van de Schrift?