Hoop in een tijd van corona: een geestelijke kijk

Aan de hand van de geschiedenis van de storm op het meer helpt Bram Groothuis ons het coronavirus met een geestelijke bril te benaderen. Hij herinnert ons aan de hoop die juist wij, als christenen, in tijden als deze hebben – zowel in leven als in sterven. Ook klinkt er een oproep: Laten wij ons juist nu toe wijden aan onze God!