Jaag de heiliging na!

In de Bijbel lezen we dat wij als volgelingen van Christus opgeroepen worden om ons leven te heiligen. Maar wat betekent dat eigenlijk en waarom is dit zo belangrijk? Aan de hand van Hebreeën 12 legt Arjan Baan uit waarom we levensheiliging als christenen zouden moeten najagen, wat het ten diepste betekent en hoe we het in praktijk kunnen brengen.