Jij bent welkom bij de Vader!

Voor veel mensen kan het lastig zijn om God als Vader te zien doordat ze een slecht voorbeeld hebben gezien van hun aardse vader. Onze hemelse Vader is echter zoveel beter dan alle aardse vaders bij elkaar. De preek gaat in op de vreugde en rust die er ligt in de uitverkiezing. Het is geweldig om te mogen weten dat we uitverkoren zijn door onze Vader om Zijn kinderen te worden. Maar zijn wij dan niet te slecht om tot hem te komen? En is de Vader eigenlijk wel zo goed als Hij zegt te zijn?