Sola Scriptura

Op het moment dat Paulus zijn dood ziet naderen schrijft hij aan Timotheüs. Het laatste dat Paulus nog kwijt wil is de volmaaktheid van Gods Woord en de noodzaak om alles op de Bijbel te bouwen. Broeder Ezinga spreekt vol passie over de enorme urgentie die deze boodschap aan Timotheüs vandaag de dag heeft. Vertrouw jij op je eigen hart en gevoel, of op het Woord van de Heer?