Soli Deo Gloria

Broeder van Campen spreekt over Gods genade en Zijn karakter, met als conclusie dat God alle eer toe komt en alles doet tot Zijn eer. Is jouw leven als een loflied voor jouw Redder?