Vervuld met de Heilige Geest

In veel kerken en gemeenten is het een onderwerp waar veel over gesproken wordt: de vervulling met de Heilige Geest. Broeder van Campen heeft het hier ook over in deze preek: hij legt uit wat er in jouw leven gebeurt als je vervuld bent met die Geest. De zeven punten die van Campen noemt zijn vervolgens mooie uitdagingen om te groeien in jouw wandel met de Geest.