Tuinen, tempels en typologieën: Wat is Bijbelse Theologie?

Wat heeft de hof van Eden te maken met de tabernakel en de tempel? En wat bedoelt Jezus als Hij zegt dat Híj de tempel is? Om deze vragen te beantwoorden zul je Bijbelse Theologie moeten bedrijven. Wat is het? Hoe doe je het? En waarom zou het een verrijking kunnen zijn voor jouw geloofsleven? Dat, en meer, in deze aflevering van Godgericht in Gesprek: Theologie.

Stille tijd en gebed

Waarom is het zo belangrijk om te bidden? Heeft bidden wel zin? Waarom worden mijn gebeden niet verhoord? En hoe doe je het op een goede manier? Over die vragen, en meer, praten we in deze podcast.

Sola Scriptura

Waar komt het idee van sola Scriptura vandaan? Welke rol speelt de Bijbel in theologie? En hoe zit het met de 'onfeilbaarheid van de Schrift' - kunnen we, met de informatie van vandaag de dag, nog steeds vasthouden aan deze leus? Over die vragen, en meer, praten we in deze podcast.