De essentie van het Evangelie

Als we over het evangelie van Jezus Christus hebben, moeten wij ons realiseren dat het ons doorgegeven is door geweldige mannen. Maar vaak, in de Bijbel, waren de lezers, veel van de heidenen, niet extreem hoogopgeleid of goed thuis in de zaken van de Bijbel. Ondanks dat, versimpelden de schrijvers van de Bijbel het evangelie niet maar ze legden het duidelijk uit. 

Ik deel het evangelie met een mens, en alle mensen zijn hetzelfde.

Ik denk dat er een aantal belangrijke zaken is waar wij mee te dealen hebben wanneer we het evangelie delen, met wie dan ook. Ik zeg ‘wie dan ook’ omdat ik bekend ben met sommige van de stammen in Peru en mensen vragen mij altijd: ‘Hoe deel jij het evangelie nou met iemand uit een jungle-stam?’. Dan zeg ik altijd: ‘Niet, ik deel het evangelie met een mens, en alle mensen zijn hetzelfde.’

Wie is God?
Ik begin het evangelie met de eigenschappen van God. Wie is God? Zonde is geen probleem, zelfs voor de mens, tenzij God heilig en rechtvaardig is, en dat is Hij. Dus ik wil dat mensen weten wie God is, want alleen in het licht daarvan, die openbaring, kunnen ze begrijpen wie zij zelf zijn en kunnen ze begrijpen hoe groot de misdaad van zonde tegen Hem is. Dus ik zal delen over de eigenschappen van God, ik zou vragen: ‘Ken jij God?’ of: ‘heb je ooit begrepen wat de Bijbel zegt over God?’

Wie is de mens?
Vervolgens ga ik vanuit daar naar de mens. Sprekende over de mens, ga ik delen wat de Bijbel zegt over alle mensen. Dan probeer ik die verzen te brengen naar het hart van de persoon waarmee ik spreek. Ik probeer hun denkvermogen niet te vermijden, maar mijn doel is niet om hun verstand te winnen, maar om het Woord van God op hun geweten te drukken. We moeten de waarheid over wie de mens is delen, maar dat moeten wij niet op een vrolijke manier doen. De mensen moeten weten dat we van hen houden, ons zorgen maken over hen en dat wij begrijpen dat de waarheid die wij spreken, een harde waarheid is.

De Wet
Op het moment dat ik zie dat een persoon begrijpt wie God is, en wie de mens is, dan ga ik naar het enige geneesmiddel. Ik doe mijn best om de wet te gebruiken, niet zozeer om te oordelen, als wel om de persoon waarmee ik spreek af te schrikken om nog enige hoop in zichzelf te hebben, zodat ze alleen nog omhoog zullen kijken voor de genade van God.

Door te lijden en te sterven voldeed Hij aan de eisen van Gods rechtvaardigheid en maakte het mogelijk voor God om rechtvaardig te zijn en zondige mensen te rechtvaardigen.

Christus & Het Kruis
Dan ga ik beschrijven wat God voor ons heeft gedaan in Christus. Er bestaan heel veel ‘christussen’ en ze zijn niet allemaal de juiste, uiteraard. Dus ik wil uitleggen wie deze geweldige persoon is. Dat Hij God de Zoon is, dat Hij mens is geworden, dat Hij een perfect leven heeft geleefd. Dan behandel ik wat ik het grootste probleem in de Bijbel noem. Als ik dat met iemand deel, dan maakt dat ze erg nieuwsgierig, waar heb ik het over? Dan zeg ik: Ik deel met jou het grooste probleem in de Bijbel, waar de hele Bijbel over gaat, en het is dit probleem: Als God rechtvaardig is, kan hij jou niet vergeven. De rechtvaardigheid van God eist voldoening. Hij kan het niet zomaar kwijtschelden, dan zou Hij corrupt zijn. Hij zou niet meer rechtvaardig zijn. Paulus behandelt dit in Romeinen 3: Hoe kan God rechtvaardig zijn, zoals Hij is, en zondige mensen rechtvaardigen? Dan gaan we naar het kruis. Aan dat kruis heeft Christus de zonde van Zijn mensen gedragen en werd Hij verpletterd onder de toorn van God in hun plaats. Door te lijden en te sterven voldeed Hij aan de eisen van Gods rechtvaardigheid en maakte het mogelijk voor God om rechtvaardig te zijn en zondige mensen te rechtvaardigen.

De Opstanding
Dan, 
en dit zeg ik niet alleen tegen de mensen die naar deze video luisteren, maar ik moet dit ook zeggen tegen mijzelf: Ik heb het evangelie niet verkondigd totdat ik de opstanding heb gepredikt. Dus ik vertel hen dat deze Christus is opgewekt uit de doden, en dan ga ik meestal naar Romeinen 4. Ik laat zien dat het Gods verklaring is dat Christus’ offer de zonden van Zijn mensen volledig heeft verzoend en dat Christus nu aan de rechterhand van God zit, alle macht en alle kracht is aan Hem gegeven en Hij zal over de levende en de doden oordelen.

Maar als zij alleen vandaag het evangelie horen en niets meer, dan is er niets met hen gebeurd op de dag dat zij mij, of zogenaamd Jezus, hebben ontmoet.

Bekeren & Geloven
Dus wij moeten nu, 
geconfronteerd door dit evangelie, wij moeten een beslissing maken. Wij moeten ons bekeren en geloven. En als een persoon zich bekeert en gelooft, dan leg ik hen bepaalde zaken uit. Ik geef hen, wat ik noem, evangelie waarschuwingen. Ik wil hen niet achterlaten met: ‘Ik heb zojuist een keuze gemaakt’ of: ‘Ik geloofde die dag’. Ik laat hen zien dat als zij werkelijk bekeerd zijn, ze door zullen gaan met het geloof, dat ze zullen groeien, dat ze nog steeds zullen zondigen, God zal hen niet toelaten om daarmee weg te komen, God zal over hen waken als een Vader, en hen tuchtigen en ze zullen veranderen. Maar als zij alleen vandaag het evangelie horen en niets meer, dan is er niets met hen gebeurd op de dag dat zij mij, of zogenaamd Jezus, hebben ontmoet.