Over geld en rijkdom

Vrienden, de Bijbel is in zowel het oude als het nieuwe testament duidelijk: rijkdom is een geschenk. Rijkdom is niet iets verkeerds; rijkdom is een geschenk. Maar het is ook een uitdaging. Haar zegeningen zijn duidelijk voor ons. Haar uitdagingen een stukje minder. Tenminste, in eerste instantie.

Neem bijvoorbeeld de twee rijkste mensen die ooit hebben geleefd: Adam en Eva. Zij hadden, letterlijk, alles. En kijk wat er gebeurt: Ze wilden gewoon nog net een beetje meer. Satan liegt, wanneer hij je vertelt dat die volgende promotie, die volgende loonsverhoging, die volgende financiële prestatie, jou de vrede en veiligheid zal brengen, die je wilt. Dat gaat het niet. En het is liefdevol van Jezus om ons ons dat te vertellen.

Paulus zegt het zo treffend in 1 Timotheüs 6. Hij zei niet, wat mensen vaak onjuist citeren, dat geld de wortel van alle kwaad is. Dat staat niet in de Bijbel. Nee, hij zei dat de liefde voor geld de wortel van allerlei soorten kwaad is. En hij gaat verder dat door deze geldzucht sommigen zijn afgedwaald van het geloof en zichzelf hebben doorstoken met vele smarten.