Wekelijks Woord door Paul Tripp


Klop, klop, het is Mr. Moeite


Het was een verrassingsbezoekje van een ongewenste gast. Ik wist niet dat op 19 Oktober 2014, meneer Moeite op mijn deur zou kloppen, zich een weg naar binnen zou dringen, en in de meest intieme kamers van mijn leven zijn intrek zou nemen. 

En ik had geen idee hoe zijn aanwezigheid zoveel dingen in mijn leven fundamenteel zou veranderen. 

Ik zag hoe meneer Moeite van kamer naar kamer ging en alles herschikte. Ik vroeg me af hoe het leven eruit zou zien wanneer hij eindelijk zou vertrekken. Als ik het had gekund, dan zou ik deze ongewilde vreemdeling eruit hebben gezet. Maar ik faalde in al mijn pogingen, en ik kon het feit dat hij hier was om te blijven niet langer ontkennen.

Ik besteedde veel te veel tijd aan het stellen van vragen. Waarom had hij op mijn deur geklopt? Waarom had hij dit specifieke moment gekozen? Ik kreeg nooit duidelijke antwoorden op mijn vragen.  

Zeker, ik wist dat meneer Moeite bestond, en ik had de verhalen gehoord over hoe hij door de deuren van andere mensen was binnengekomen, maar op de een of andere manier dacht ik niet dat het mij zou overkomen. 

De schaamte overviel me toen ik dacht aan de dwaze clichés en lege antwoorden die ik mensen terloops had gegeven toen ze waren gevangen in het verwarrende drama waarin ik me nu in bevond. En ik bedacht me hoe dwaas ik ben geweest om te geloven dat deze ongewilde vreemde – die, op de een of andere manier, bij iedereens deur naar binnenkomt – om de een of andere reden mijn deur zou overslaan. 

Toen ik me realiseerde dat ik meneer Moeite niet uit mijn leven kon schoppen, rende ik naar de plek waar ik altijd de wijsheid, hoop en troost voor het hart had gevonden. Ik rende naar het Evangelie van Jezus Christus en, door dit te doen, in de armen van mijn Heiland. 

Terwijl ik in het verhaal van het Evangelie dook, dat de kernboodschap van Gods Woord is, realiseerde ik me iets ontzettend belangrijks en heerlijk troostend: Ik was toch niet onvoorbereid.  

Ik was toegerust met:
– De boodschap van Gods soevereine controle over mij
– De eerlijkheid van het Evangelie over deze gevallen wereld
– De troost van de hier en nu aanwezigheid en genade van de Redder
– Het inzicht dat er in mijn hart een geestelijke strijd woedt

Ik ben niet langer boos of ontmoedigd dat meneer Moeite die dag onverwachts bij mijn deur naar binnen was gegaan. Ook al worstel ik nog steeds met de pijn en zwakte die hij bij me heeft achtergelaten, ik weet dat ik beter af ben vanwege zijn aanwezigheid. 

Nee, ik hou niet meer van de pijn of het verlies dan jij, maar in mijn lijden gebeurde iets wonderlijks: Meneer Moeite werd een instrument van mijn Redder om mooie vrucht in mij voort te brengen, vrucht waarvan ik zeker weet dat het op geen enkele andere manier voortgebracht had kunnen worden.

Zeker, er zijn tijden dat ik moe word en wens dat hij het op zou geven en vertrekt, maar ik word niet moedeloos. Ik weet dat ik niet ben genegeerd of in de steek wordt gelaten, want lang voordat meneer Moeite door mijn deur naar binnenkwam, had mijn Heiland permanent verblijf in mijn leven genomen. 

Door al dit drama heen, ben ik niet alleen gelaten om in mijn eentje met meneer Moeite om te gaan. Mijn Heiland was bij me, voor me, en in me en Hij gebruikt hele slechte dingen en brengt door deze dingen heen, hele, hele goede dingen voort. 

 

Gods zegen,

Paul David Tripp

 

P.S. Als je meer wilt lezen over mijn ziekt en wat de Bijbel heeft te zeggen over meneer Ontbering, ben je misschien geïnteresseerd in mijn boek, Suffering: Gospel Hope When Life Doesn’t Make Sense. (Engels)

 


Verwerkingsvragen

1. Ben jij ooit bezocht door meneer Moeite? Is hij momenteel een ongewenste gast in jouw huis?

2. Als meneer Moeite nog niet op bezoek is geweest, zijn er manieren waarop jij denkt dat je vrijgesteld bent van zijn toekomstige bezoek?

3. Hoe heeft meneer Moeite jouw leven veranderd? Wat heeft hij daarbij ontdekt over hoe je het leven, jezelf en God ziet?

4. Waarom is het een slecht idee om de realiteit van meneer Moeite in je leven te ontkennen? Welke op het Evangelie gerichte boodschap kan jij tegen jezelf preken in het midden van de realiteit van jouw lijden?

5. Wie ken jij die momenteel bezoek heeft van meneer Moeite? Hoe kan je ernaar streven om meer dan ‘’dwaze clichés en lege antwoorden’’ te geven aan hen die lijden?

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.