Wekelijks Woord door Paul Tripp


Waarom ik zo van paaszondag hou


Ik hou van Paaszondag. Ik hou van de vreugdevolle muziek die we in de kerk zingen. Ik hou van de passages uit de Schrift die we tijdens de dienst lezen.

Maar waar ik het meeste van hou is het beeld van het Lege Graf. 

Jezus Christus vat het verhaal van de verlossing in één moment samen en maakt het compleet. 

Er zijn zes dingen in het bijzonder die ik mooi vind aan het Lege Graf.

1. Het Lege Graf laat zien dat God trouw is.
Eeuwen eerder, nadat Adam en Eva in opstand waren gekomen, beloofde God dat Hij het kwaad voor eens en altijd zou vermorzelen (Genesis 3:15). Hij zwoer Zijn Zoon te sturen om de zonde en de dood te verslaan door Zijn kruisiging en opstanding. 

Duizenden jaren lang vergat God Zijn belofte niet en keerde Hij Zich er ook niet van af. Hij werd niet moe en zou niet worden afgeleid. Hij deed een belofte en bestuurde de gebeurtenissen in de geschiedenis, zodat Jezus Christus op het juiste moment zou komen om te voldoen aan wat beloofd was.

2. Het Lege Graf laat zien dat God machtig is.
Bedenk de autoriteit die je nodig hebt om alle situaties, locaties en relaties te beheersen om te garanderen dat Jezus op het juiste moment zou komen en zou doen waarvoor Hij was aangesteld. Zou er een meer gerichte demonstratie van gezag kunnen zijn dan het hebben van macht over de dood (1 Kor. 15:55)?

Door Gods ontzagwekkende macht trok Jezus Zijn grafkleren uit en liep Hij uit het graf. De mens is in staat om een aantal behoorlijk verbazingwekkende dingen te doen, maar we zullen allemaal sterven, en er is niets dat we eraan kunnen doen.  

3. Het Lege Graf laat zien dat God liefdevol is.
Waarom zou God zo ver gaan om ons te helpen? Waarom zou Hij ons opmerken, laat staan ons redden? Waarom zou Hij Zijn eigen Zoon opofferen? Niet alleen is God liefhebbend- Hij is de definitie van liefde (Johannes 3:16, 1 Johannes 4:8). 

Jij en ik moeten erkennen dat Zijn liefde niet werd gemotiveerd door wat Hij in ons zag, maar door wat er in Hem zit. Zelfs wanneer we liefdeloos en opstandig zijn, vol van onszelf en onze eigen weg gaan, is God nog steeds liefdevol. Hij verheugt Zich erin om ons te transformeren door Zijn genade en ons te redden door Zijn liefde.  

4. Het Lege Graf garandeert eeuwigheid
Hoe alledaags, routineus en langzaam je verhaal ook lijkt te zijn, het marcheert naar een glorieus einde. Er zal een moment komen waarop God je uit deze gebroken wereld verheft tot een paradijs waar zonde en lijden niet meer zullen bestaan (1 Kor. 15:52, Open. 21:4).

5. Het Lege Graf garandeert veiligheid.
Hoe onvoorspelbaar en oncontroleerbaar je leven ook voelt, Jezus heerst, en Hij zal blijven heersen totdat de uiteindelijke vijand onder Zijn voeten ligt (1 Kor. 15:25). Dat betekent niet dat je geen pijn en verdriet zult ervaren in deze wereld, maar het betekent wel dat er niets is waar Jezus niet van weet en waar Hij je niet van kan redden, verlossen of transformeren.

6. Het Lege Graf garandeert bevrijding.
Hoe hopeloos en zwak je ook denkt te zijn, je hebt alle genade gekregen die je nodig hebt om het einde te halen. Toekomstige genade draagt altijd de belofte van de huidige genade met zich mee. God zal je alles schenken wat je nodig hebt, totdat je Hem van aangezicht tot aangezicht zult zien (2 Petrus 1:3).

Daarom hou ik zoveel van Paaszondag!

Gods zegen,

Paul David Tripp

 


Verwerkingsvragen

1. Welke van deze zes waarheden zijn op dit moment het meest bemoedigend voor je, en waarom?

2. Hoe kan jij jezelf aan die waarheid herinneren nadat Paaszondag is gekomen en voorbijgegaan? Wees specifiek. 

3. Welke vriend of welk familielid moet aan één van deze zes paaswaarheden herinnerd worden, en waarom?

4. Hoe kan jij hen deze week de hand reiken en hen bemoedigen met die Evangelie-waarheid van Pasen?

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.