Wekelijks Woord door Paul Tripp


U bent geen afstandelijke God


U bent geen afstandelijke Heer,
een verre Meester
die de pionnen verplaatst
o
p het bord
in een onpersoonlijke daad
van het winnen.
Uw Majesteit
m
aakt geen scheiding
tussen mij en U
zoals een dienaar
zou worden gescheiden
van een koning.
Nee, u hebt uw soevereine plan volbracht
door mijn donkere en rommelige wereld
binnen te vallen
in de persoon
van uw Zoon,
Uzelf gevend
in radicale genade
aan mensen
die geen waarde zagen
in uw nabijheid.
U bent Meester,
maar u bent
Immanuel.
U bent Heer,
maar u bent
Vader.
U bent Koning,
maar u bent
Vriend.
U bent Soeverein
maar u bent
Herder.
Uw heerschappij is niet
ver weg.
Nee, uw heerschappij brengt U
dichtbij.
Vandaag heb ik hoop
omdat u niet
ver weg bent.
En ik vier
de verbazingwekkende
rust en kracht
die te vinden is in de realiteit dat
Uw soevereiniteit
U dichterbij heeft gebracht.

 

Gods zegen,

Paul David Tripp

 


Verwerkingsvragen

1. Op welke manieren ben je geneigd te geloven dat de Heer afstandelijk is of is geweest?

2. Welke verzen van de Schrift leveren bewijs dat de Heer in feite dichtbij is? Hoe kan jij jezelf aan deze waarheden herinneren in momenten van angst of verwarring?

3. Welke bewijs heeft de Heer jou in het verleden en de laatste tijd gegeven dat hij jouw leven met radicale genade is binnengevallen?

4. Heb jij er moeite mee om de Heer te zien als Koning OF Vriend; Meester OF Immanuel? Hoe kan je Hem als beide tegelijk zien, en wat voor verschil zal dat maken in de manier waarop jij je God en je leven ziet?

5. Hoe geeft de soevereiniteit van God jou vandaag de dag rust en kracht? Denk aan praktische toepassingen.

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.