Wekelijks Woord door Paul Tripp


Op de juiste manier leven


Ik leef de hele tijd op de verkeerde manier. 

Ik heb het niet over het vallen in grove zonde. Ik kan niet zeggen dat ik verleid ben door argumenten van het atheïsme. Ik heb de kern van de christelijke theologie niet in twijfel getrokken. Ik heb niet het verlangen om te stoppen met de bediening waartoe God mij geroepen heeft, om te leven in egoïstische en roekeloze overgave.  

Maar nog steeds leef ik in de alledaagse momenten van het leven, vaker dan ik zou willen, op de verkeerde manier.

Ik laat mijn waakzaamheid in tijden van geestelijke strijd varen; ik ben aan het rusten wanneer ik geroepen ben om alert te zijn. Ik laat de zondige verlangens in mijn hart groeien en strijdt niet zoals ik zou moeten om te voorkomen dat ze veranderen in schadelijke woorden en daden. Ik bagatelliseer mijn ongerechtigheid, en beschuldig anderen wanneer alleen mijn eigen hart schuld heeft. 

Hoe zit het met jou? Kan jij zeggen dat je de hele tijd op de juiste manier leeft?

Ik hou van de laatste verzen van Psalm 73. Het is namelijk een gids voor het leven op de juiste manier:

Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn.
Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE,
om al Uw werken te vertellen.
(Psalm 73:28, HSV)

Deze gids geeft ons drie praktische stappen om op de juist manier te leven:

1. Erken Gods aanwezigheid
Gods grootste geschenk aan jou is het geschenk van Zichzelf. ‘’Dichtbij God’’ is iets wat je nooit had kunnen verkrijgen, verdienen of persoonlijk had kunnen bereiken. ‘’Dichtbij God’’ is precies het tegenovergestelde van waar je zonde je naartoe brengt. 

Maar jij en ik erkennen Zijn aanwezigheid niet altijd. Er zijn momenten in het leven waarop we het mis hebben en leven alsof Hij niet bestaat of niet dichtbij is. Om op de juiste manier te leven, moet je dagelijks de genade vieren die jou dichtbij God heeft gebracht en God dicht bij jou. 

2. Denk aan Gods redding
In de hitte van de strijd van het leven, in deze gebroken wereld, zul je vermoeit, gewond en ontmoedigd raken. Het is niet meer dan normaal op zoek gaat naar een plaats die je ‘’mijn toevluchtsoord’’ kunt noemen. Daarom is het van levensbelang om te onthouden dat God de enige schuilplaats is die het waard is om naartoe te rennen.

Hij is de enige die de wonden van je hart kan genezen. Alleen Hij kan je de kracht geven om weer op te staan en verder te gaan. Alleen in Christus zal je de innerlijke rust vinden, als er weinig rust om je heen te vinden is. Om op de juiste manier te leven, moet je naar het enige toevluchtsoord rennen dat werkelijk bescherming kan bieden. 

3. Gods roeping gehoorzamen
God geeft je de genade van Zijn nabijheid en de genade van Zijn toevluchtsoord, zodat je kunt ‘’vertellen over Zijn werken.’’ Je leeft niet langer voor je eigen glorie – de glorie van het krijgen wat jij wilt, het verwennen van wat jij voelt, en het bevredigen van jouw behoeften. In plaats daarvan leef je nu met de erkenning dat je soeverein begaafd en gepositioneerd bent, zodat alles wat je doet en zegt de mensen om je heen zou wijzen op die enige glorie die hun harten volledig zal bevredigen.

Om op de juiste manier te kunnen leven moet je op zoek gaan naar mogelijkheden om jezelf te verbinden met iets (en Iemand) dat oneindig veel groter en beter is dan jouw dagelijkse verlangens.

Laten we eerlijk zijn: door de overgebleven zonden in ons hebben wij het zo vaak mis. Maar laten we ook hoopvol zijn: door Gods genade hebben we nu de goddelijke kracht om het goed te doen. 

Moge jouw handen productief zijn, want je leeft in het licht van deze waarheden: dat God dichtbij is, dat Hij jouw toevluchtsoord is, en dus dat jij aan Zijn roeping gehoorzaam zal zijn.

 

Gods zegen,

Paul David Tripp

 


Verwerkingsvragen

1. Op welke manieren ben jij vergeten Gods aanwezigheid te erkennen? Wat zijn de gevaren van ‘’God-vergeten’’- denk specifiek aan je dagelijks leven.

2. Wat zijn andere bronnen van toevlucht waar je door in de verleiding wordt gebracht om naartoe te rennen als het leven te moeilijk wordt? Hoe kunnen die toevluchtsoorden er nooit in slagen om ware en blijvende rust te geven, en op welke manieren kunnen ze werkelijk een gevaar voor je zijn?

3. Hoe heb je de vreugde ervaren van het ‘’vertellen van Zijn werken’’ in het verleden? Waarom levert dit meer op dan het leven voor je eigen dagelijkse verlangens?

4. Wat kun jij doen om jezelf eraan te herinneren dat God dichtbij is en dat Hij jouw enige bron van toevlucht is?

5. Hoe kan jij door God gebruikt worden om anderen te vertellen dat Hij dichtbij is en dat Hij hun enige bron van toevlucht is? Wie heeft deze week een specifieke bemoediging nodig en hoe kun je diegene bemoedigen?

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.