Wekelijks Woord door Paul Tripp


Ik vlucht naar U


 

Wanneer het allemaal
verwarrend wordt,
wanneer wat goed is
niet duidelijk
lijkt te zijn,
wanneer het kwade lijkt
te winnen,
waar vlucht je

naartoe,
waar schuil je?

Wanneer je je afvraagt
of het de moeite waard is om
te eren
te aanbidden
te vrezen
te gehoorzamen,
waar vlucht je
naartoe,
waar schuil je?

Wanneer teleurstelling
je omringt
en de vermoeidheid komt,
waar vlucht je
naartoe,
waar schuil je? 

Wanneer je ziel
verbitterd
en je hart aan zijn
einde is,
waar vlucht je
naartoe,
waar schuil je?

Wanneer het kwaad lijkt te
gedijen en het goede er opnieuw
onder lijdt,
waar vlucht je
naartoe,
waar schuil je?

Wanneer mijn vlees
zwak is,

en mijn hart lijkt
op te geven,
is er één ding dat Ik heb

geleerd;
U bent de enige Plaats om
naartoe te vluchten,
U bent de enige Plaats om
te schuilen.
U bent
Raad

Leiding
Glorie
Kracht.
Er is niets zoals
U.
Dus in het duister van
verwarring

wanneer ik een plaats nodig heb
om te schuilen,
vlucht ik naar die enige plaats
om te schuilen.
Ik vlucht naar
U.

 

Gods zegen,

Paul David Tripp

 


Verwerkingsvragen

1. Welke donkere en verwarrende tijden ervaar je, of heb je in het verleden ervaren?

2. Probeer je deze op eigen kracht te overwinnen? Of heb je dat in het verleden gedaan? Waarom zou je een toevlucht moeten zoeken?

3. Wat zijn enkele valse bronnen van toevlucht waar je in het verleden naartoe bent gevlucht? Hoe hebben die je in de steek gelaten?

4. Hoe geeft de Heer je raad, leiding, glorie of kracht als toevluchtsoord? Kies er één en werk het uit, mediteer erover of verblijd je erin.

5. Welk ander woord, of woorden, zou je toevoegen aan die lijst die voor jou een belangrijke betekenis hebben?

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.