Wekelijks Woord door Paul Tripp


Wat ga je nu met Pasen doen?


Ik hoop dat je, voor zover dat dit jaar mogelijk was, alles uit de kast hebt gehaald om de opstanding van onze Heere Jezus Christus feestelijk te vieren.

Zonder deze historische gebeurtenis en de belofte die het ons geeft, ‘’zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen’’ (1 Korinthe 15:19). We moeten Pasen absoluut tot de belangrijkste datum op de kalender maken. 

Maar wat ga je met Pasen doen, nu Paaszondag weer achter ons ligt?

Wat ga je met Pasen doen wanneer een bepaalde zonde zijn aantrekkingskracht op je uitoefent, en je je zwak en onbekwaam voelt?

Wat ga je met Pasen doen als iemand je verraden heeft en er gedachten van wraak in je hoofd rondgaan?

Wat ga je met Pasen doen als je strijd kent in je huwelijk en het onmogelijk lijkt om van elkaar te houden zoals God het heeft bedoeld?

Wat ga je met Pasen doen als je een opstandig kind tegenkomt en je het gevoel hebt dat je geen geduld meer hebt?

Wat ga je met Pasen doen als je vanavond in je bed ligt en je afvraagt of je de volgende dag wel aankunt?

Wat ga je met Pasen doen, nu Paaszondag achter ons ligt?

Hoezeer ik ook gefascineerd en gegrepen ben door de realiteit van het Lege Graf op Paaszondag, ik moet eerlijk zijn: wanneer de viering van Pasen eenmaal voorbij is, is het een strijd om dat lege graf te herinneren.

Dit is waar 1 Korinthe 15:58 kan helpen:

‘’Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.’’

(Voor de context, 1 Korinthe 15 is misschien wel de langste en meest gedetailleerde behandeling in het Nieuwe Testament van de Opstanding. In het laatste vers geeft de Apostel Paulus ons de marsorders voor hoe te leven in het kader van Pasen). 

Iedere dag van het jaar zijn er drie dingen die het Lege Graf voor ons doet:

1. Het Lege Graf troost ons.
Leven in een gevallen wereld garandeert ons dat we moeilijke en onvoorspelbare realiteiten gaan tegenkomen. Maar we kunnen standhouden, omdat onze opgestane Verlosser regeert over alles wat ons in verwarring kan brengen, ook als we het niet begrijpen. 

2. Het Lege Graf motiveert ons.
Als Christus werkelijk uit de dood is opgestaan, Hij werkelijk regeert met macht, en Hij werkelijk weer terugkomt, zouden wij de meest gemotiveerde gemeenschap op aarde moeten zijn: ‘’Altijd overvloedig in het werk van de Heere’’. Het is afgelopen met alleen maar overleven – we helpen anderen in het leven op aarde, omdat we geloven in overwinning, verlossing en verandering. 

3. Het Lege Graf geeft ons zekerheid.
Als de Opstanding de eeuwigheid garandeert, dan geloven we dat ons lijden en onze bediening ‘’niet tevergeefs is.’’ We zullen ontmoedigt worden in het leven – soms lijkt het alsof er geen einde aan komt of dat er geen vooruitgang zichtbaar is. Maar er komt een wederkomst aan, en we zullen beloond worden voor ons geloof. 

Wacht niet tot volgend Pasen om deze realiteiten te vieren!

Gods zegen,

Paul David Tripp

 


Verwerkingsvragen

1. Voel je je heen en weer geblazen door de winden van moeilijkheden? Hoe kan jij jezelf troosten met de waarheden van het Lege Graf?

2. Hoe kun je meer betrokken raken ‘’in het werk van de Heere’’ op de plek waar jij woont? Denk specifiek aan je gemeenschap of je buren. 

3. Ben jij ontmoedigt of ontbreekt het je op dit moment aan motivatie? Hoe kan jij jezelf verzekeren met de waarheden van het Lege Graf?

4. Zoek een broeder of zuster die door deze drie Paaswaarheden kan worden bemoedigd. Hoe ga je hen bereiken voordat de week voorbij is?

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.