Wekelijks Woord door Paul Tripp


Ik ben niet gemaakt


Ik ben niet gemaakt
om alleen te zijn
om mijn eigen verhaal te schrijven
om mijn eigen regels op te stellen
om met mezelf in het middelpunt te leven.

Ik ben niet gemaakt
om te zoeken naar leven buiten U
om de schepping te verafgoden
om meer van mensen, plaatsen, en dingen te houden
dan van U.

Ik ben niet gemaakt
om op mijn eigen wijsheid te steunen
om mijn verbeelding te vertrouwen
om op mijn gedachten te steunen
om Uw openbaring te negeren.

Ik ben niet gemaakt
om het pad van mijn verlangens te volgen
om slaaf te zijn van mijn verlangens
om te worden beheerst door mijn hartstochten
meer dan door U.

Ik ben niet gemaakt
om U te vervangen met geschapen dingen
om in de schepping te zoeken
om verlangens te vervullen
die U alleen kan vervullen.

Ik ben niet gemaakt
om te leven voor het moment
om te negeren wat voor altijd blijft
om te begeren wat van anderen is
en te vergeten dat ik U heb ontvangen.

Ik ben niet gemaakt
om Uw goedheid te betwijfelen
om over U te oordelen
om bitter te zijn in mijn oordeel
over de dingen die U doet.

Ik ben niet gemaakt
om mijn hart te vullen met afgunst
om mezelf voortdurend te verantwoorden
om jaloers en onbetrouwbaar te zijn
in plaats van in U te rusten.

Ik ben niet gemaakt
om te denken dat ik leef
om het bewijs te negeren dat ik stervende ben
om te vergeten dat we vergaan
wanneer we van U gescheiden zijn. 

Dus ik erken vandaag
dat het goed is om bij U te zijn
om van U mijn enige toevluchtsoord te maken
om dagelijks over Uw werk te spreken
Wie heb ik behalve u?
Ik prijs U voor verlossing
dat U mij altijd dichtbij U houdt
voor het overwinnen van de verlangens van mijn hart.

Mijn leven is van U.

Paul David Tripp

 


Verwerkingsvragen

1. Er is een lange lijst van dingen waarvoor we niet gemaakt zijn. Met welke strijd jij op dit moment het meest?

2. Bepaal opnieuw waar je het meest mee worstelt. Wat gebeurt er als je buiten je bedoelde ontwerp leeft in dit gebied?

3. Wat is de tegenovergestelde realiteit van je antwoord op vraag 2? Met andere woorden, waartoe ben je geroepen om te doen of te zijn, en wat gebeurt er als je binnen deze roeping leeft?

4. Welke waarheden moet jij tegen jezelf preken om je hart opnieuw in overeenstemming te brengen met datgene waar je voor gemaakt bent?

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.