Wekelijks Woord door Paul Tripp


Bediening is leven, leven is bediening


Als je in een gebroken wereld leeft als een zondaar onder zondaren, vraagt elke situatie, locatie en relatie die je tegenkomt om bediening.

Maar wat is bediening? Het is niet alleen een roeping van betaalde professionals of beperkt tot de geplande activiteiten in je agenda.

Als je de Bijbel erop naslaat, wordt bediening niet geassocieerd met een tijd, een plaats of een beroepsomschrijving. Het is een oprechte wil om te reageren op de geestelijke nood die God op jouw pad plaatst, op elk moment en op elke plaats. Betrokkenheid  bij kerkelijke activiteiten hoort hier zeker bij, maar het moet nog veel meer zijn.

We moeten elk aspect van ons leven zien als een mogelijkheid tot bediening. Huwelijk is bediening. Ouderschap is bediening. Vriendschap is bediening. Naast je buren wonen is bediening. Werk is bediening. Het leven is bediening.

En bediening is leven.

Als we ons bestaan in tweeën delen – ‘bediening’ en ‘leven’ – dan kun je wel raden welke van deze twee er aan het kortste eind trekt. Je kunt wel raden welke van de twee het moet doen met je overgebleven tijd, je overgebleven energie, je overgebleven financiën en je overgebleven passie.  

Als je bediening ziet als iets dat je doet wanneer je uit je dagelijkse ritme, je ‘leven’ stapt – wanneer de kerk jou een bepaalde bediening heeft toegewezen – dan is het grootste gedeelte van je leven het jouwe om helemaal voor jezelf te gebruiken.  

Maar de Schrift leert juist dat deze prioriteiten omgekeerd zouden moeten zijn. Het confronteert ons met de realiteit dat niets van wat wij hebben, van ons is. We hebben geen leven dat verdeeld is in ‘Gods deel’ en ‘ons deel’. Het is helemaal ‘Gods deel.’

U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.” (1 Korinthe 6:20)

Dit houdt in dat we niet alleen in een relatie met God zijn gebracht zodat we van onszelf konden worden gered, maar zodat we deel mogen zijn van Gods reddingsplan voor anderen. Ons leven bestaat voor Zijn doeleinden. We hebben leven en adem gekregen om de glorie van een Ander tot het uiterste te vergroten. Dit is waarom leven bediening is.

Korte momenten van
Koninkrijksbesef
gevolgd door
dagen en dagen
van zelf-heerschappij
en zelfbelang.
Ik geef
zo weinig van mezelf
toch heb ik zoveel
van U ontvangen.
Ik behandel bediening
als een grote
reuzenstap
uit wat van mij is
in
wat van U is.
Toch
is er geen
mijn en Uw.
U hebt
mij gekocht
met Uw bloed.
Alles wat ik heb
en
alles wat ik ben
is van U,
onder Uw hoede
voor Uw gebruik
voor Uw Koninkrijk
voor Uw glorie.
Alles wat ik ben
waar ik ook ben
op elk moment
in dienst van U.
Dit is mijn roeping
dit is Uw wil.

Onthoud; elk aspect van ons leven is een mogelijkheid tot bediening. Je zult geen dag tegenkomen die niet gevuld is met vraag naar, en kansen voor, bediening.

Zijn jouw ogen open voor de nood en benut je de God-gegeven kansen?

U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” (Mattheüs 5:13-16)

Gods zegen,

Paul David Tripp

 


Verwerkingsvragen

1. Waarom is bediening niet alleen de roeping van betaalde professionals?

2. Op welke manieren heb jij jouw betrokkenheid in de bediening beperkt tot geplande activiteiten in de agenda?

3. Welke kansen voor bediening liggen er voor jou, buiten de geplande activiteiten en programma’s die worden geregeld vanuit de kerk?

4. Welke excuses en obstakels kunnen er mogelijk in de weg liggen om te leven met een ‘bedienings-mentaliteit’?

5. Wat zijn de beloningen en zegeningen die je kan ervaren als je leeft met een ‘bedienings-mentaliteit’?  

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.