Wekelijks Woord door Paul Tripp


Leef je beste leven


Er is geen tekort aan ‘doe-het-zelf’ literatuur en social media posts die ons leren hoe we het beste uit ons leven kunnen halen.

De Bijbel doet hetzelfde. Maar, in plaats van dat het helpt om het meeste van onszelf te maken, voorziet Gods woord ons van een routekaart om ons beste, God verheerlijkende leven te leven in het hier en nu.

Dit God verheerlijkende ‘beste leven’ gebeurt nooit per ongeluk; het is nooit de weg van de minste weerstand. Het vraagt om doelbewustheid en een constant herinneren van jezelf aan deze Bijbelse principes:

1. Heb God lief
Jezus geeft ons een duidelijke definitie van ‘het beste leven’ in Mattheus 22:34-39. Hij vertelt de Farizeeën dat het eerste en grote gebod is om “de Heere uw God lief te hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.’’  

God liefhebben is de allereerste vereiste om je beste, God verheerlijkende leven te leven. God liefhebben boven alles is de enige liefde die de honger in onze harten kan stillen, en Gods glorie is de enige glorie waarvoor we gemaakt zijn om voor te leven.   

2. Heb je naaste lief
In hetzelfde gesprek met de Farizeeën vertelt Jezus ons dat het tweede grote gebod is om “je naasten lief te hebben als jezelf.’’ Johannes herinnert ons eraan dat “de liefde uit God is; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God […] en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.’’ (Zie 1 Johannes 4: 7-21).

Als je je beste, God verheerlijkende, leven in het hier nu wilt onderzoeken, kijk dan niet in de eerste plaats naar je theologische kennis, bijbelse deskundigheid, of deelname aan kerkelijk activiteiten (ook al zijn deze allemaal erg belangrijk). In plaats daarvan zou je de kwaliteit van je relaties moeten beoordelen.  

3. Streef naar hemelse schatten
Het leven van je beste, God verheerlijkende leven vraagt om een bewustzijn van twee dingen: 1) Een idee van wat het echt waard is om voor te leven, en 2) Een bewustzijn van hoe verleidelijk en bedrieglijk het lichamelijk genot van de geschapen wereld kan zijn.

Jezus vertelt ons om onvergankelijke schatten te verzamelen in de hemel, niet tijdelijke schatten van deze wereld (zie Mattheüs 6:19-24). Zulk genot is door God gegeven en daar is zeker ruimte voor, maar ieder van ons moet een constante strijd voeren om de lichamelijke gloriën van de schepping op de juiste plekken van ons hart te houden.  

4. Richt je op karakter
De maatschappij definieert ‘het beste leven’ als een leven dat prestaties en successen aanbidt. In de meeste gevallen evalueren en eren wij mensen niet op basis van de houding of karakter van hun hart, maar op basis van hun huis, hun auto, hun bankrekeningen, hun vakantie, of de hoeveelheid personeel die zij in dienst hebben.

De Bijbel beschimpt succes zeker niet. Het tegenovergestelde zelfs; het spoort ons aan om voortreffelijk te zijn in alles wat we doen. Maar bij iedere stap plaatst de Schrift moreel karakter boven prestaties. Weinig verhalen onderschrijven dit principe beter dan wanneer God Samuel vertelt dat hij Eliab moet afwijzen en David moet kiezen als de toekomstige koning van Israël (zie 1 Samuel 16:6-7).

God roept je om ‘je beste leven’ te leven, hier en nu – maar deze routekaart ziet er radicaal anders uit dan die van onze cultuur.

De oproep is om stevig vast te houden aan de waarheid die werd geloofd door al de heiligen die ons zijn voorgegaan: “Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken’’ (Hebreeën 1:6).

Gods zegen,

Paul David Tripp

 


Verwerkingsvragen

1. Hoe heb jij recentelijk geprobeerd om je ‘beste leven’ na te streven? Op welke manieren heeft dit streven de glorie van God verwaarloosd of genegeerd?

2. Evalueer één of twee van je hechtste relaties. Hoe kun jij hen beter liefhebben  deze week? Hoe zal jouw leven en hun leven verbeteren als je ernaar streeft om God te verheerlijken in deze relaties?

3. Ga een ‘schat hier op aarde’ na, waar je van geniet, en waar je van kan genieten tot eer  van God. Hoe kun je dit gebruiken in het werk voor God, of als een weg naar hemelse schatten? (Met andere woorden, hoe kun je vieren en glorie geven aan de Schepper met deze geschapen zaak waar je van geniet?)

4. Heb je recentelijk iemand geëvalueerd op grond van hun prestaties, in plaats van hun karakter? Waarom is dit gevaarlijk?

5. Hoe ben je recentelijk in de verleiding gebracht om een prestatie na te streven  wat ten koste ging van bijbels karakter?

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.