Wekelijks Woord door Paul Tripp


Alle schepselen van onze God en Koning


“Jij bent niet mijn papa,’’ zei ze terwijl ze om zichzelf moest lachen. “Jij bent mijn opa.’’

In een poging om mijn aandacht te krijgen, noemde mijn drie-jaar-oude kleindochter me onbedoeld “Papa’’. Nadat ze achter haar fout was gekomen, vond ze het wel humoristisch dat ze haar vaders vader met haar eigen vader verwarde. 

Het was een schattig moment, maar het was ook een verbazingwekkend moment. Met nog maar drie jaar levenservaring was dit kleine mensje al begonnen met het vormen van haar identiteitsgevoel. Wie ben ik? Waar pas ik in dit schema van relationele organisatie? Hoe gedraag ik mij met deze mensen om me heen?

Haar ouders hebben haar nooit verteld dit te doen. Ze heeft geen voorschoolse les in identiteitsvorming bijgewoond. Toch kwam het van nature, omdat haar gevoel van identiteit al in haar was gevlochten door de Schepper van leven. 

Hoewel nog maar drie jaar oud, ze is echt niet anders dan jij en ik. We kunnen niet goed begrijpen waar dit leven om gaat en wat we zouden moeten doen, tenzij we eerst weten wie we zijn. 

Ik bekijk het graag op deze manier: “Ik ben’’ gaat altijd voorop en bepaalt wat “ik wil’’.

Dus wil ik, in de volgende vier weken, vier identiteiten doornemen die de Bijbel ons allemaal toewijst. Als we beter begrijpen wie we zijn, kunnen we beter begrijpen hoe we moeten handelen in de situaties, locaties en relaties van het dagelijkse leven. 

Identiteit #1- Schepsel
Jij en ik zijn niet de auteurs van onze eigen verhalen. We zijn Gods idee, we zijn gemaakt naar Zijn beeld, we bestaan voor Zijn doel, en we hebben de opdracht gekregen om te leven naar Zijn wil. 

We hebben onszelf niet bedacht en we zijn niet bij toeval uit een oersoep tevoorschijn gekomen. Wat wij ook meemaken en waar wij ook staan in het leven, dit alles is het resultaat van de wil en het doel van de Ene Die ons geschapen heeft.

Ik weet niet of je dit doet, maar ik zou je willen aanmoedigen tot het volgende: Mediteer op het feit dat jouw verhaal al is geschreven voor de grondlegging van de wereld. Het is bizar; het zal je nederig houden, vol ontzag. 

Een schepsel zijn betekent dat wanneer het op je leven aankomt, jij en ik niet geschapen zijn om onze eigen weg te vinden, het onderweg in te richten zoals we zelf willen, of om je eigen regels te schrijven. Integendeel, een schepsel zijn betekent dat we geen mogelijkheid hebben om iets volledig en correct te begrijpen zonder de essentiële hulp van Gods openbaring.

We moeten naar de Schepper kijken om de betekenis, het doel en het gevaar van wat we meemaken te begrijpen. We kunnen niet bestaan zonder Gods wijze raad, net zomin als dat Adam en Eva Gods plan voor hun leven in het paradijs zouden hebben kunnen begrijpen zonder zijn liefdevolle uitleg.   

Dit is waar het moeilijk wordt: in een cultuur die “het goede nieuws’’ van autonomie en moreel relativisme verkondigt, klinkt het onlogisch om te geloven dat het resultaat van jezelf onder de wet van een Ander stellen, veiligheid, vrijheid, en vreugde is. En voeg daar nog de zondige verlangens van je hart aan toe om willens en wetens over deze grenzen heen te stappen. 

Maar, wij weten – en moeten onszelf dagelijks voorhouden – dat er geen betere plaats is om te leven dan binnen de grenzen die de Schepper heeft bepaald. 

Ik zou je willen vragen: Heb je veiligheid, vrijheid, en vreugde gevonden in jouw identiteit als een schepsel, afgelopen week? Of heb je geleefd alsof jouw leven aan jezelf toebehoort? 

Gods zegen,

Paul David Tripp

 


Verwerkingsvragen

1. Wanneer was het voor het laatst dat je hebt nagedacht over het feit dat jouw verhaal al voor de grondlegging van de wereld is geschreven? (Als het alweer een poosje geleden is, doe het nu!) Wat was de reactie van je ziel?

2. Hoe heeft de cultuur (en jouw zondige hart) geprobeerd om je over te halen dat leven in autonomie resulteert in veiligheid, vrijheid en vreugde?

3. Hoe heeft leven alsof je leven van jezelf is geresulteerd in het tegenovergestelde van veiligheid, vrijheid en vreugde?

4. Binnen welke grenzen roept God je op te gaan leven? Hoe zal jouw onderwerping aan de Schepper resulteren in veiligheid, vrijheid en vreugde?  

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.