Wekelijks Woord door Paul Tripp


Schep in mij een rein hart


Vorige week introduceerde ik de eerste van de vier fundamentele identiteiten die we moeten omarmen – die van een schepsel. Wij zijn Gods idee, we zijn gemaakt naar Zijn beeld, we bestaan voor Zijn Doel, en we hebben de opdracht om Zijn wil te doen. 

Het zal een strijd zijn om je aan de wet van de Schepper te onderwerpen, maar wanneer we dat doen, zullen we binnen de wijze grenzen die God ons heeft gesteld, veiligheid, vrijheid en vreugde ervaren. 

De tweede fundamentele identiteit zal net zo moeilijk zijn om te erkennen, en is net zo essentieel voor een vreugdevol, God-erend leven.   

Identiteit #2 – Zondaar
Het is triest om te zeggen, maar niemand van ons is oké. We zijn allemaal gebroken, nog steeds behoeftig aan het verdere verlossingswerk. 

Zondaren hebben meer onderwijs nodig. We hebben meer dan praktische levensstrategieën nodig. We hebben meer nodig dan beperkingen op ons gedrag van buitenaf. 

Zondaren leven in de wanhopige behoefte aan genade. 

We zullen pas zijn wat we bedoeld zijn om te zijn, en doen waar we voor gemaakt zijn om te doen, wanneer we zijn gezegend met de reddende, vergevende, bekrachtigende, transformerende en verlossende genade van de Redder. 

Davids belijdenis in Psalm 51 is ongelooflijk behulpzaam in het bepalen van onze identiteit als zondaar en onze behoefte naar genade. Ik wil je aanmoedigen om de hele Psalm te lezen, maar voor vandaag ga ik me richten op drie sleutelwoorden; ongerechtigheid, overtreding en zonde. 

Ongerechtigheid
Ongerechtigheid is morele onreinheid. Het waren de morele onzuiverheden in David die voor zijn verlangen naar, en het doen van, het verkeerde zorgden. Het is belangrijk om te onthouden dat het altijd het kwaad binnenin ons is, dat ons aan het kwaad buiten ons vast haakt. 

Overtreding
Een overtreder stapt willens en wetens bewust over de wettelijke grenzen. We breken Gods wet, niet alleen omdat we ze negeren, maar omdat we op een punt komen waar het ons niets uitmaakt wat God zegt. We nemen onze levens in eigen handen, en we doen wat we moeten doen om datgene te krijgen wat wij willen. Er is een rebels hart in elke zondaar. 

Zonde
Als ongerechtigheid een uiting is van onze morele onzuiverheden en overtreding van onze morele rebellie, dan is zonde een uiting van ons moreel onvermogen. Zonde maakt het onmogelijk om te leven waar God ons voor gemaakt heeft en om te leven naar Zijn wil. Zonde maakt ons zwak, makkelijk vatbaar, en veel te vaak verslagen. Zonde zorgt ervoor dat we er niet alleen in falen om te leven naar Gods standaard; helaas, we leven ook zelden consequent naar onze eigen standaarden. 

David begreep dat zijn probleem niet zijn ogen waren, of de mooie vrouwen die er in de wereld zijn, of dat hij naast zo’n vrouw als Bathseba woonde; zijn probleem was zijn identiteit als een zondaar. 

Dus de enige hoop voor ons, is dat waar David om vroeg in één van de meest bekende gebeden in de hele Bijbel: ‘’Schep in mij een rein hart’’ (v10). Het is een uitroep om iets waar David geen enkele macht over had om het zelf te maken- een radicale, langdurige transformatie van het hart. 

En het is de reden voor de heldere belofte van het nieuwe verbond. ‘’Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven’’ (Ezech. 36:26).

Gods zegen,

Paul David Tripp

 


Verwerkingsvragen

1. Wanneer was het de laatste keer dat je willens en wetens over de grenzen die God gesteld heeft stapte? Wat was het resultaat van het overschrijden van die grenzen?

2. Als jij je identiteit als een schepsel zou hebben onthouden, hoe zou jij je anders hebben gedragen in die situatie? Wees specifiek over hoe jij je omgedraaid zou kunnen hebben en in de God-erende richting zou kunnen hebben gelopen.

3. Hoe ontmoedigend het ook kan zijn, waarom is het belangrijk om eerlijk te zijn over je identiteit als een zondaar?

4. Waarom kan je hoopvol en optimistisch blijven, ondanks het slechte nieuws van ongerechtigheid, overtreding en zonde? Wees specifiek in jouw toepassing over hoe jij jezelf en anderen kan bemoedigen met het Evangelie van Jezus Christus en de belofte van Ezechiël 36:26.

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.