Wekelijks Woord door Paul Tripp


Iedereen lijdt


Je leeft in een verschrikkelijk gebroken wereld. Het bewijs zie je overal om je heen. Iedere dag word je wakker in een wereld die zucht, die vurig verlangt naar verlossing (zie Romeinen 8:18-23). 

Waarschijnlijk hoef ik je niet aan deze realiteit te herinneren, maar iedereen lijdt. Als je nu niet lijdt, heb je wel geleden in het verleden. Als je nu niet lijdt, ken je vast wel iemand die lijdt. En als je nu niet lijdt, zul je het ooit nog gaan meemaken.

Daarom, naast dat je een schepsel en een zondaar bent, moeten we een derde kernaspect omhelzen van wat het betekent om een mens te zijn. 

Identiteit #3 – Lijder
Door te doen alsof lijden niet bestaat of alsof je immuun bent voor de effecten van het leven in een gebroken wereld, ontken je de realiteit van de omstandigheden. Om te doen alsof je een bepaald niveau van geestelijke volwassenheid hebt bereikt waarbij lijden je niet laat wankelen, is zowel niet nuttig als on-Bijbels.  

Het Christelijke geloof ontkent nooit de realiteit. Integendeel, het Woord van God moedigt ons aan om met schokkende eerlijkheid met ons lijden om te gaan. 

We moeten eerlijk zijn over: 

  • Hoeveel pijn de situaties en relaties van het leven in een gebroken wereld kunnen doen.
  • De neigingen van ons hart om te reageren met bitterheid en wraak, in plaats van vergeving. 
  • Onze twijfels en vragen met betrekking tot de wijsheid, goedheid en soevereiniteit van God.
  • Het verlangen om het leven in onze eigen handen te nemen en om onze eigen regels te schrijven. 

Tegelijkertijd, die schokkende eerlijkheid moet gekoppeld zijn aan de glorieuze hoop van het Evangelie. Elke lijder mag zich troosten met het feit dat de Ene die alles bestuurt een mede-lijder is. 

Hij is op dezelfde manieren verleidt als jij (Hebreeuwen 4:14-16). Hij begrijpt de schade die lijden aanricht. Hij is bewogen met jouw situatie, en Hij biedt je barmhartigheden aan die gevormd zijn naar jouw individuele noden. 

En het is echt waar dat Hij zijn soevereine macht gebruikt voor jouw bestwil, zelfs in de situaties waarvan jij denkt dat ze helemaal niet goed voor je zijn (Efeze 1:15-23).

Hij weet wat het is om honger te hebben. Hij weet wat het is om dakloos te zijn. Hij weet wat het is om je niet geliefd en buitengesloten te voelen. Hij weet wat het is om te lijden aan onrecht. Hij weet wat het is om in de steek gelaten en verraden te worden door één van Zijn beste vrienden. 

In je ellende kijkt Hij niet op je neer; Hij zal je nooit bespotten in je moment van nood, en Hij zal je niet veroordelen. In plaats daarvan treedt Hij in jouw lijden binnen met geduldige genade, getrouwe liefde en levensveranderende wijsheid. 

Dus als je deze week ervaart dat je leeft in een gebroken wereld of als je diegene die lijden troost, onthoudt: het Evangelie is tegelijkertijd zowel schokkend eerlijk en glorieus hoopvol.

Gods zegen,

Paul David Tripp

 


Verwerkingsvragen

1. Ga jij nu door lijden heen? Als dat niet zo is, heb je recentelijk geleden? Bedenk de geestelijke strijd die met het lijden kwam. 

2. Bedenk op welke manieren eerlijkheid zowel bijbels als gezond is.

3. Ken jij iemand die op dit moment lijdt? Hoe kan je hen aanmoedigen om eerlijk te zijn en tegelijkertijd hen troosten met de hoop van het Evangelie?

4. Hoe kan jij je meer persoonlijk identificeren met Jezus als een mede-lijder? Hoe helpt dit in jouw lijden en hoe helpt dit jou om anderen te bemoedigen in hun lijden?

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.