Wekelijks Woord door Paul Tripp


When The Saints Go Marching In


De vierde en laatste identiteit van onze serie is die van een heilige. Onthoud, we kunnen niet goed begrijpen waar het in dit leven om gaat en wat we ermee zouden moeten doen als we niet eerst weten wie we zijn. 

“Ik ben” gaat altijd voorop en bepaalt “ik wil”. 

Als we beter begrijpen wie we zijn, kunnen we beter begrijpen hoe we moeten handelen in de situaties en relaties van het dagelijks leven. Dus wie zijn wij? 

Schepsel. Zondaar. Lijder. Heilige.

Identiteit #4 – Heilige
In het hedendaags taalgebruik is de oorspronkelijke bedoeling van dit woord verloren gegaan. De meeste mensen die het woord heilige horen denken aan iemand als Moeder Teresa, Maarten Luther, of Martin Luther King Jr. en reageren dan met ‘ik zal nooit één van hen worden.’

Een heilige in de bijbel is niet iemand die een bijna goddelijk niveau van karakter en invloed heeft bereikt. Heilige is niet simpelweg ‘een voor altijd vereerde Christelijke held.’

Het is nodig dat we het woord heilige weer terugvorderen.

In de Bijbel staat heilige voor diegenen die gered, verlost, en vergeven zijn en worden hersteld door de genade die hun toebehoort vanwege het leven, de dood en opstanding van Jezus. 

Met andere woorden, aan de hand van de Bijbelse definitie, alle ware gelovigen in Jezus Christus zijn heiligen.  

Heiligen zijn niet perfect; ze zijn simpelweg diegenen die zijn verlost. Geen heilige is ooit zo rechtvaardig geweest dat hij Gods liefde verdient. Geen heilige heeft zo’n perfectie bereikt dat hij of zij Gods vergeving niet meer nodig heeft. Geen heilige zal ooit met God in de eeuwigheid zijn op basis van zijn of haar verdienste. 

Integendeel, heiligen:

  • Doen domme dingen 
  • Stappen over Gods grenzen
  • Zeggen dat ze geloven maar leven alsof ze dat niet doen
  • Struikelen door te denken dat ze slimmer zijn dan God

Kijk, de glorie van een heilige zijn zit niet in wat jij hebt gedaan of aan het doen bent, maar wat God heeft gedaan en aan het doen is, voor jou. 

Maar er is meer. Een heilige zijn verwelkomt je uit je angst. Een heilige zijn betekent niet dat je je verantwoordelijkheid kan ontkennen, je schuld van je af kan schuiven, weg kan rennen en je kan verstoppen, of verlamd kan zijn met stress als je ergens een rommel van hebt gemaakt. 

Waarom? Omdat heiligen weten dat alles wat over hen bekend kan worden, volledig bedekt is door het bloed van Jezus.

In je duisterste momenten van dwaasheid kun je vluchten naar Gods aanwezigheid en verzekerd zijn van vergeving en hulp. Je kan verzekerd rusten, in de wetenschap dat al je zonden – vroegere, huidige, en toekomstige – zijn vergeven. En je kan elke nacht gaan slapen, wetend dat er simpelweg geen zorgen zijn die buiten het bereik van de macht van Gods verbazingwekkende genade leven.

De primaire hoop van elke heilige is dat Gods genade en wijsheid hen zegent met de belofte van een frisse start en een nieuw begin. Als één van Gods heiligen ben je niet hopeloos of hulpeloos, want de Auteur van betrouwbare hoop en de Bron van ware hulp is nu je Vader.

Heiligen wijden zich toe aan het navolgen van Gods doel en leven voor Zijn glorie, maar wanneer ze tekortschieten, geven ze niet toe aan vernedering, wanhoop en persoonlijke verwijten. In plaats daarvan, met hoop en moed, staan ze op, schudden het stof af, zoeken ze Gods vergeving, redding en bekrachtiging, en besluiten te groeien in hun toewijding om in Gods weg te leven. 

Heiligen, blijf marcheren! 

Gods zegen,

Paul David Tripp

 


Verwerkingsvragen

1. Wie zijn mede-heiligen die jij jouw ‘helden’ van het Christelijk geloof zou noemen? Hoe hebben deze mensen (in het verleden of nu) naar Christus gewezen?

2. Wat zijn een paar praktische manieren waarop je een ‘legacy’ kan achterlaten, die mensen wijst naar Jezus – de enige echte Held van het Christendom.

3. Identificeer een aantal voorbeelden dat liet blijken dat je nog steeds een imperfecte heilige bent. Toen deze imperfecties duidelijk werden, heb je geprobeerd om ze te verbergen, te rechtvaardigen of de schuld ervan van je af te schuiven?

4. Hoe kan je transparanter en nederiger zijn over je imperfecties als heilige?

5. Hoe kan je praktisch je stof afschudden en Gods redding, vergeving en bekrachtiging zoeken?

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.