Wekelijks Woord door Paul Tripp


Verdorven … maar niet helemaal


Mijn gezin en ik waren in de kerk en hadden juist een krachtige preek over de Tien Geboden gehoord. Ik draaide me naar mijn vrouw om en zei; ‘’Ik ben zo blij dat onze kinderen hier waren om deze preek te horen!’’

Ze hoefde niet eens iets tegen me te zeggen. Ze gaf me simpelweg die blik. Weet je, die blik die zegt, ‘’Ik kan niet geloven dat je echt zegt wat je nu zegt.’’

Ik voelde me in verlegenheid gebracht en bedroefd. Het was zo subtiel en snel gebeurt. Ik had mezelf buiten de cirkel van de diagnose van de preek geplaatst. Ik had aangenomen dat wat het Woord van God en de predikant dan ook beschreven, het niet op mij van toepassing was. En ik was blij dat de mensen in mijn gezin die de diagnose ‘echt nodig’ hadden, erbij waren. 

Waarom vinden we troost in het wijzen naar mensen die ergere zondaars lijken dan wijzelf? Er is maar één conclusie die past: We houden eigenwijs vast aan de mogelijkheid dat wij rechtvaardiger zijn dan de Bijbel ons beschrijft te zijn. 

En hoe beschrijft de Bijbel ons? Het is verwoestend; een bittere pil om te slikken: ‘’En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. ‘’ (Genesis 6:5)

Ik zou wensen dat dit een historische superklasse van zondaren beschreef. Maar helaas, het is bedoeld als een spiegel voor ieder mens om in te kijken en zichzelf te zien. Het legt in enkele krachtige woorden vast wat theologen ‘’totale verdorvenheid’’ noemen.    

Totale verdorvenheid betekent niet dat wij als zondaren allemaal zo maximaal mogelijk slecht zijn. Wat het betekent is dat zonde naar elk aspect van onze persoonlijkheid reikt. Zijn schade aan ons is totaal. 

Fysiek, emotioneel, intellectueel, geestelijk, sociaal, we zijn beschadigd door zonde. Zijn verwoestingen zijn onontkoombaar en omvangrijk. Niemand heeft zijn gesel ontweken, en niemand is er gedeeltelijk door geraakt. We zijn allemaal zondaars, allemaal totaal verdorven. 

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar soms wil ik geloven dat ik ben bedrogen, niet verdorven. Of dat ik misschien wel verdorven ben … maar toch niet helemaal.

Dat is waarom ik zelf-verzoenende herzieningen van mijn verleden verzin. Daarom stel ik zelf-rechtvaardigende argumenten op voor wat ik heb gezegd of gedaan. Dat is waarom ik de rollen omdraai wanneer iemand een fout opmerkt, hen ervan verzekerend dat ik niet de enige zondaar in de kamer ben. 

Herinner jezelf aan het Evangelie: Het is niet nodig om al de goede dingen die we gedaan hebben op te stellen als een tegengewicht voor al onze fouten. 

‘’Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.’’ (Romeinen 5;1-2)

Ieder van ons heeft genade nodig die niet alleen onze zonde vergeeft, maar ons ook bevrijdt van de zelf-verzoenende gevangenis van onze eigen gerechtigheid. We worden niet alleen gevangen gehouden door onze zonde, maar ook door de waan van onze gerechtigheid. 

We moeten allemaal nederig belijden; ‘’Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen…. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde!’’ (Psalm 51:7, 4)

En rust dan in Zijn gerechtigheid alleen. 

Gods zegen,

Paul David Tripp

 


Verwerkingsvragen

1. Wanneer was de laatste keer dat je ‘’blij’’ was dat iemand anders in de ruimte een bepaalde boodschap hoorde?

2. Waarom dacht je toen dat je buiten de diagnose viel van wat de Bijbel te zeggen had was?

3. Hoe hebben je woorden, acties, of verlangens bewezen dat je nog steeds genade nodig hebt voor dit specifieke gebied?

4. Hoe heb je totale verdorvenheid recent ervaren, zowel binnen in de worstelingen van je hart, als buiten in deze gevallen wereld?

5. Wat zijn een paar praktische, alledaagse reacties die we zouden moeten hebben op totale verdorvenheid?

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.