Wekelijks Woord door Paul Tripp


Bidt voor een welvaartsevangelie


De Bijbel moedigt ons aan om voor welvaart te bidden. 

Nee, niet de hedendaagse ‘’gezondheid en rijkdom’’-gebeden voor welvaart. Deze smeekbedes maken een fatale fout: ze hopen egoïstisch op de welvaart voor de persoon die bidt. 

Er is een ander welvaartsevangelie waar we voor zouden moeten bidden:

Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen;
bouw de muren van Jeruzalem op.
Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid,
in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt;
dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.
(Psalm 51:20-21)

Wat is het verschil met dit gebed om welvaart? Het vraagt om de glorie en heerlijkheid van de Heere. 

Wanneer God mensen welvarend maakt die niet langer voor hun eigen egoïstische verlangens leven, maar voor Zijn wil, is het resultaat het bevorderen van Zijn koninkrijk op aarde, wat bijdraagt aan Zijn glorie. 

Geef wijsheid aan een man die leeft voor Gods koninkrijk en hij zal die wijsheid gebruiken om Gods koninkrijk te bevorderen. Geef invloed aan een vrouw die leeft voor Gods koninkrijk en zij zal die invloed gebruiken om de naam van Christus te bevorderen. Geef populariteit aan een tiener die leeft voor Gods koninkrijk en hij zal die populariteit gebruiken om het Goede Nieuws met zijn leeftijdsgenoten te delen. 

Geef geld aan een gezin die leeft voor Gods koninkrijk en ze zullen naar manieren zoeken om dat geld in eeuwige zaken te investeren. Geef welvaart aan een groep die leeft voor Gods koninkrijk en ze zullen deze faciliteiten gebruiken voor gastvrijheid, liefde, en om te dienen. 

David laat ons in zijn psalm zien waarom en hoe we moeten bidden voor welvaart – niet voor onze glorie, maar voor de glorie van onze God. 

Maar er is meer. 

Wanneer mensen gezegend zijn door de Heere, wenden ze zich tot Hem in nederige, offerende aanbidding. In de momenten wanneer we ons eensgezind bewust zijn van Gods vergeving en dankbaar bewust zijn van Zijn onverdiende zegeningen, offeren we graag aan Hem wat we ooit stevig zouden hebben vastgehouden. 

God wordt verheerlijkt in de offers van zijn kinderen, omdat wanneer ze Hem op deze manier aanbidden, ze doen waarvoor ze geschapen zijn. Wanneer we gestopt zijn met het zoeken naar verzadigingen in de geschapen wereld en onze verzadiging in de Heere vinden, dan zijn we welwillend om de dingen die ons ooit vasthielden, losjes vast te houden.

Dus is het juist om voor welvaart te bidden? Ja, en je  zou het moeten doen. Niet omwille van je eigen koninkrijk, maar voor het succes van de Zijne. Niet omwille van je eigen verheerlijking, maar voor die van Hem. 

Wanneer God mensen die voor Hem leven welvarend maakt, gebruiken ze die zegening om Hem nog meer te dienen. 

Hiervoor krijgt Hij glorie en hierin vindt Hij groot genot. 

Gods zegen,

Paul David Tripp

 


Verwerkingsvragen

1. Wat staat er momenteel op je ‘‘zegeningen verlanglijstje’’- met andere woorden: hoe vraag je God op dit moment om jou welvarend te maken?

2. Kijk naar je lijst. Zijn er manieren waarin je verlangens voor potentiële goede dingen een risico lopen om in slechte dingen te veranderen, omdat ze je hart beheersen?

3. Maak een lijst van de zegeningen die God momenteel aan jouw zorg heeft toevertrouwd. 

4. Hoe sterk houd jij vast aan deze zegeningen voor persoonlijk gewin? Hoe kan je ze losser vasthouden en een gulle dienaar zijn?

5. Hoe kan jij je ‘’zegeningen verlanglijstje’’ bijstellen en bidden voor welvaart met de intentie om God te eren ? 

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.