Wekelijks Woord door Paul Tripp


Jezus heeft alles betaald


Het was een geweldige kans. Ik was gevraagd om deel te nemen aan een open debat over de dood en het sterven vanuit het perspectief van een patiënt. Het evenement werd gehouden op een lokale medische school. Het was de eerste keer in mijn bediening dat ik tussen een rabbijn en twee imams in heb gezeten.   

Mijn joodse en islamitische collega’s waren allemaal erg hartelijk en welbespraakt, maar ik had een oneerlijk voordeel: Ik kwam gewapend met het Evangelie. Ik droeg iets de kamer binnen dat niemand anders had, en naarmate de avond vorderde, ging deze boodschap glinsteren met grotere en grotere schoonheid. 

De mannen aan beide kanten van mij waren zachtaardig en zorgzaam. Ze kenden hun geloof goed, maar ze hadden een duidelijk nadeel: de enige boodschap die zij in de kamer brachten was de boodschap van de wet.

De enige hoop die zij konden geven was dat op de een of andere manier een persoon gehoorzaam genoeg kon zijn om te worden geaccepteerd in de eeuwigheid met God. Hoe meer zij spraken, hoe mooier het Evangelie eruitzag.

Het meest veelzeggende moment van de avond kwam toen we gevraagd werden over wat we tegen een familie zouden zeggen van iemand die zelfmoord gepleegd had. Het was op dit moment dat het Evangelie het helderst scheen. 

Ik zei, ‘’Zelfmoord verandert het paradigma niet. Denk met me mee: wie van ons kan in zijn bed liggen tijdens het laatste uur van zijn leven en terugkijkend tegen zichzelf zeggen dat hij of zij een zo goed mogelijk persoon is geweest? Zouden wij niet allemaal terugkijken en spijt hebben van dingen die we hebben gekozen, gezegd of gedaan? Niemand van ons is in staat om zich aan te bevelen bij God op basis van onze prestaties. Op deze manier zijn de persoon die zelfmoord heeft gepleegd en de persoon die dat niet heeft gedaan precies dezelfde. Beide zijn volledig afhankelijk van de vergevingsgezindheid van een God van genade, om enige hoop te hebben op de eeuwigheid.’’

Jij en ik delen een identiteit met de hypothetische suïcidale persoon. Onze enige hoop is Gods rotsvaste liefde en Zijn overvloedige genade. We kunnen niet kijken naar onze: 

  • Opvoeding
  • Gezin
  • Trackrecord van bediening
  • Theologische kennis 
  • Evangelisatie ijver
  • Gelovige gehoorzaamheid
  • Of iets anders

We hebben één hoop; het is de hoop waar deze wonderlijke oude hymne van zingt: 

Ik heb niets goeds
Waarbij ik aanspraak maak op Uw genade,
Ik zal mijn kledingstuk witwassen
In het bloed van Golgotha’s Lam.

Jezus heeft alles betaald, 
Alles ben ik aan Hem verschuldigd; 
De zonde had een karmozijnrode vlek achtergelaten, 
Hij waste het wit als sneeuw 

Nadat het panel was beëindigd, bedankte ik de rabbijn en de twee imams en stapte in mijn auto om naar huis te rijden. Maar ik reed niet alleen, ik vierde feest!

Ik was erg opgewonden toen ik over de avond nadacht. Niet omdat mij net een gouden mogelijkheid was gegeven om de Evangelieboodschap te preken, maar omdat door Gods genade, ik ook een onverdiende ontvanger van de Evangelieboodschap was!

 

Gods zegen,

Paul David Tripp

 


Verwerkingsvragen

1. Waar geeft God jou de mogelijkheden om de schoonheid van de Evangelieboodschap te delen voor diegene die nog niet geloven?

2. Wat zijn enkele angsten en obstakels die je hebt en die je ervan afhouden om vrijmoedig en vaak te delen?

3. Hoe kan je tegen deze angsten strijden en de obstakels verwijderen, waardoor je door God kan worden gebruikt om een licht te zijn in je buurt?

4. Als je, hypothetisch gesteld, in de laatste uren van je leven zou zijn, waar zou je geneigd zijn om op te vertrouwen voor Gods goedkeuring, afgezien van de gerechtigheid van Christus? (Wees niet te snel om het bij een theologisch accuraat antwoord te houden. Bedenk je leven -op deze plek, op dit moment, vandaag- en waar je soms op vertrouwd om je persoonlijke rechtvaardigheid te bewijzen, zowel naar God toe, als naar anderen). 

5. Hoe kan je jezelf praktisch herinneren aan ‘’Ik heb niets goeds… Alles ben ik aan Hem verschuldigd’’?

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.